[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

OVERNACHTEN

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

LANTERFANTENLEZEN

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Disclaimer voor www.lanterfanten.nl (Versie 7 :14-september 2018)
 
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.lanterfanten.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lanterfanten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 
Intellectueel eigendom.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lanterfanten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lanterfanten.
 
Lanterfanten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Lanterfanten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lanterfanten.nl op deze pagina.
 
_________________________!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Index diversen.
Pleidooivoorlanterfanten pleidooivoorlanterfanten
Vertraag in Beetsterzwaag vertraaginbeetsterzwaag
ALsjevasthoudaanhouvast alsjevasthoudaan
Gedachtenoverluiheid  gedachtenoverluiheid
WinkeleninBeetsterzwaag winkeleninBwaag
Uitstellen uitstellen
Gelukshormonen. gelukshormonen
Pluk de Tijd plukdetijd
Fiersichten 2030 Fiersichten
Meer Beetsterzwaag  MeerBeetsterzwaag
VerhalenBeetsterzwaag verhalenbeetsterzwaag
Bloeizone Beetsterzwaag bloeizonebeetsterzwaag
Veranderen.veranderen
Melkbusnummers melkbunummers
Als de dokter je het bos instuurt  alsdedokterjehetbosinstuurt
vandierenteleren vandierenteleren
Het midden is niet saai hetmiddenisnietsaai
De Weg van weerstand de weg van weerstand
Drang drang
DE7EIGENSCHAPPEN  de7eigenschappen
Lanterfantproducten  Lanterfantproducten
Wandelendoordeftig wandelendoordeftig
optimisme optimisme
Kairoskairos
Fergees(gratis)Fergees
Eerdere slowpapers slowpaper eerder
Kuddedierenzijnwe   kudde
Ontspanzolanghetnogkan   ontspan
JELCA jelca
Hoop(vol)hoopvol
De tijdsgeest de tijdsgeest
Oude wandelkaart weetjes weetjes
Beetsterzwaag in business business
Vulpotloden vulpotloden
Verrassingen verrassingen
Saai-interessant  saai int
Opletten opletten
Detailfoto's  details
Filmpjes filmpjes
Peacock peacock
Oerprei oerprei
 
 
Doordenken doordenken
Downloaden downloaden
Publicatieslanterfanten  publicatie
POTCAST potcast
Slowcooker slowcooker
Rusteloosheid rusteloosheid
wandelkaart eerder wandelkaart eerder