[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

De tijdsgeest.
 
Index.
1-Autodiefstal in Amerika.
2-Het oergeluksgevoel wat je krijgt van verzamelen.
3-Aanduiding afstanden.
4-Hoe statussymbolen veranderen in de tijd.
5-Goedkoop behang.
6-Geen tijd.
7-Wat we niet leren van geschiedenis.
8-Geen mengkraan.
9.Lanterfanten vroeger en Lanterfanten nu.
 
 
1-Autodiefstal in Amerika.
Een autodief in Amerika (vrijwel alle Amerikanen rijden in een automaat) brak een auto open en starte de motor, echter hij kwam niet ver omdat het een auto met versnelling was en hij zich afvroeg waar dat derde pedaal voor nodig was.
 
2-Het oergeluksgevoel wat je krijgt van verzamelen.
Vanuit je jeugd herinner je je nog dat je kastanjes verzamelde en later werden dat voetbalplaatjes, flippo's en likes op facebook. Dat prettige gevoel wat je krijgt van verzamelen zorgt er voor dat de meesten van ons levenslang iets blijven verzamelen. De kick van verzamelen stamt uit de tijd dat we oermens waren en allerlei voedsel voor ons zelf en onze stamgenoten aan het sprokkelen waren.
 
 
3-Aanduiding afstanden.
Verklaring der kleuren en teekens op de wandelkaart uit 1899.
De ingeschreven afstanden zijn "minuten gaans" en gerekend vanaf de kerk te Beetsterzwaag tot de kerk of kom der genoemde Dorpen
De straatweg naar Lippenhuizen is 1 uur gaans.
Als je Google Maps intikt geeft die 6 km aan en een reistijd van 9 minuten
 
wandelkaart 1899
4-Hoe statussymbolen veranderen in de tijd.                       
Zij die van adel waren planten vroeger vaak beukenbomen langs hun lanen en in hun parken. Omdat beuken een mooi dicht bladerdek hebben konden ze  heerlijk in de schaduw flaneren zonder dat ze bruin werden. In die tijd betekende een bruine huid namelijk dat je arm was en de hele dag op het veld moest werken. Een lelieblanke huid hield in dat je welgesteld was en niet buiten hoefde te werken. Een blanke huid was in wezen een soort statussymbool. Om zo bleek mogelijk te zijn, smeerden vrouwen soms uiterst giftige smeersels op hun gezicht, zoals loodwit.
 
Later toen het werk zich van het veld naar de fabriek verplaatste en de mensen de gehele dag binnen moesten werken veranderde de status.
Toen betekende een bruine huid dat je geld en tijd had om op het strand te liggen of dat je naar een zonnig land op vakantie was geweest.
 
 
 
5-Goedkoop behang.
Goedkoper dan behangpapier. Deze Duitse jongeman behangt een appartement met bankbriefjes. Het geld was zogoed als waardeloos. In december 1921 kostte een brood van 1 kilogram nog 4 mark, in januari 1923 was dat al 250 mark, in augustus 69.000 mark en in november betaalde je er 201.000.000.000 mark voor. www.lannoo.be
 
6-Geen tijd 
Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
H.J.A. Hofland  uitgave eerste druk 1955
Het grote probleem dat catastrofale vormen aan het aannemen is.
De terreur van de tijd, de agenda-slavernij, het voortvliegende steeds korter lijkende leven.
Zo nieuwjaar -zo oudejaar
We hebben nooit tijd. De enige tijd die we hebben ligt in de toekomst, daar waar de agenda nog blank is.
Is deze toekomst heden geworden, dan is zij gevuld. We leven toekomstig. Steeds is er een wachtend of obsederend tijdstip dat ons gebiedt haast te maken.
Het heden is in overijling vergeten heden. Het nu dat is in feite onze enige tijd: werd onder de voet gelopen
Bovenstaande tekst uit 1955 is nog steeds actueel.meer over geen tijd
 
 
7-Wat we niet leren van geschiedenis.
 
Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst (Golo Mann)
Zij die de geschiedenis lezen maar niet begrijpen, zijn gedoemd hem te herhalen (Harry Truman)
Dat de mensen niet veel leren van de geschiedenis is de belangrijkste les die de geschiedenis ons leert (Aldous Huxley)
Het spel van de geschiedenis wordt meestal door de besten en de slechtsten gespeeld, over de hoofden van de meerderheid in het midden ( Eric Hoffer)
 
8-Geen mengkraan
Zelf had ik ineens een inzicht toen ik een oud paleis bezocht en ik de badkamer zag. Het was voor die tijd een vreselijke luxe badkamer, met een aparte kraan voor warm water. Het eerste wat ik dacht was: wat een armoede, geen mengkraan. Dat is toch bizar. Ons leven is luxer dan dat van koningen en koninginnen uit het verleden, en nog verlangen we naar meer. Chantal van der Leest
 
 
9.Lanterfanten vroeger en Lanterfanten nu.
Vroeger mocht je niet Lanterfanten (niksdoen luieren), je moest presteren.
Tegen woordig moet je regelmatig even lanterfanten (lichamelijk en geestelijk ontspannen) zodat je kunt blijven presteren.