[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Geen tijd 
Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
H.J.A. Hofland  uitgave eerste druk 1955
Het grote probleem dat catastrofale vormen aan het aannemen is.
De terreur van de tijd, de agenda-slavernij, het voortvliegende steeds korter lijkende leven.
Zo nieuwjaar -zo oudejaar
We hebben nooit tijd. De enige tijd die we hebben ligt in de toekomst, daar waar de agenda nog blank is.
Is deze toekomst heden geworden, dan is zij gevuld. We leven toekomstig. Steeds is er een wachtend of obsederend tijdstip dat ons gebiedt haast te maken.
Het heden is in overijling vergeten heden. Het nu dat is in feite onze enige tijd: werd onder de voet gelopen
Bovenstaande tekst uit 1955 is nog steeds actueel.
 
Verslaving aan benzine.
Een zeer groot kwaad is de verslaving aan benzine. Doordat men de taak van de voorbewegingsapparaten, die men bij de geboorte heeft meegekregen, vervangt door een motor, ontstaat een inactiviteit van belangrijke spiergroepen.
Gebruik van spieren betekent versnelling van de bloedcirculatie, wisselingen in de bloeddruk, veranderingen in de wijdte der bleodvaten, versnelde afvoer van stofwisselingsproducten. Spiergebruik betekent gymnastiek van de bloedvaten en is noodzakelijk.
Tegenwoordig is verslaving aan beeldschermen een nieuwe oorzaak van weinig bewegen.