[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

LANTERFANTENLEZEN

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pluk de Tijd.
 
 
Lees hier hoe je iedere tijdsoort herkent en voor je kan laten werken. Tijd komt namelijk in specifieke vormen, die je kunt uitnodigen in de ruimte. Zo ontstaat een optimale tijdbalans. Problemen die in een tijdsoort geworteld zijn kunnen daar ook mee worden opgelost.
 
Kloktijd
Meetinstrument dat de wereld opdeelt in eenheden van precies gelijke grootte. Stimuleert vergelijking van numerieke waarden en handel (hoewel de economie waarde bij lange na niet zo eerlijk verdeelt als het uurwerk secondes). Manifesteert zich in de rechte lijn, wijsvinger van begeerte en het fallussymbool.
Tip: Wil je beter worden in (onder)handelen? Laat de andere partij altijd het beginbedrag noemen. De ander moet naar jou vragen. Jouw tijd, kennis en kunde zijn een schaars goed.
 
 
Tijdordes
Codes en logica's die ieder's status binnen de hiërarchie bepalen. Wie is als eerste aan de beurt, wie als laatste? Wie moet het langste wachten en wiens tijd is het meest kostbaar? Wordt gecommuniceerd via letterlijk verschil in hoogte (troon, penthouse, hoofddeksel) en symbolisch (driehoeken, piramides, mode).
Tip: Wil je meer gezag? Recht je rug, doe je kin omhoog en draag gesneden kleding / juwelen. Wil je daadkrachtiger zijn? Beschrijf doelen in een strategie (stappenplan) om ze te bereiken.
 
 
Tijdvakken
Kaders, verhaalstructuren en kokers die bepaalde delen van de werkelijkheid belichten en anderen niet. Selectie en archivering door allerlei media, van boeken en schilderijen tot films en 'actualiteit'. Laat zich herkennen via theatertechniek (licht en geluid), rechthoekige beeldschermen en dramaturgie (helden epos).
Tip: Wil je de schrijver van je eigen verhaal worden? Consumeer minder media en ga er vaker op uit. Kijk voorbij het gebruikelijke, stap voorbij de horizon van je eigen comfort.
 
 
Krultijd
Tijd die voorbij vliegt omdat lichaam en geest tegelijk bezig zijn. Op te wekken door krullende bewegingen te maken (de meeste sporten en ambachten). Vernoemd naar de Griekse god Kairos. Zijn blonde krullende lok brengt geluk voor mensen die alert zijn. Wie te lang wacht of twijfelt grijpt mis op zijn verder kale schedel.
Tip: Zit je ergens in vast? Begin met lopen en je geest komt los. Of doe als Dalí en Einstein: ga naar bed met een zwaar object in je hand. Als het valt schrijf je je geniale ideeën op.
 
 
Natuurtijd
Cycli van dag en nacht, eb en tij, slaap en waak, vasten en eten, vruchtbaar en onvruchtbaar. De seizoenen en levensstadia die elkaar afwisselen. En langer durende processen als evolutie, bergvorming en de geboorte en instorting van sterrenstelsels. Te herkennen aan de golfbeweging en aanwezigheid van water en donkerte. Staat door kunstlicht onder druk.
Tip: Slaap je slecht (zoals een kwart van Nederland)? Stop 's middags met pepmiddelen als koffie, suiker, thee en chocolade. Slaap in een lege en donkere slaapkamer en leg de telefoon in een andere kamer.
 
 
Vooruitzien
Speculatie, anticipatie en scenario ontwikkeling met behulp van verbeeldingskracht. Domein van de avant-garde lange termijn denkers en profeten. Aanleg, opslag en verstandig beheer van voorraden. Terug te vinden in elips-, cirkel- en cilindervormige objecten, waaronder silo, blik, amfoor, glazen bol, lantaarn en verrekijker.
Tip: Wil jij bij de tijd of zelfs een voorloper zijn? Kijk dan tweemaal zo ver terug als vooruit, volg de Chrononauten, bezoek innovatiecongressen en luister naar de wensen van kinderen.
 
 
Omgevingstijd
Geografisch en cultuurgebonden tijd. Wat is te laat en te vroeg? Hoeveel generaties wonen, werken of eten samen? Hoe zijn taken onderling verdeeld? Welke rituelen krijgen dagelijks veel aandacht? Te herkennen aan het huis (zoals het klokje thuis tikt) en openbare lichamen met timpaan (justitie, concertgebouw)
Tip: Vind je op tijd komen stressvol? Verhuis naar een bourgondischer, collectivistischer of warmer klimaat. De tijd verloopt daar trager en jij komt waarschijnlijk beter tot je recht.
 
 
Ruimtetijd
Het steeds sneller overbruggen van fysieke afstand. Ontdekkingsreizen die de invloedsfeer en markt helpen vergroten. Satellieten die het internet en de cyberspace mogelijk maken; het neokoloniale gewest waar aandacht / tijd / data wordt geroofd. Toont zich via de hexagon (sterkste verbinding); terug te vinden in alle vervoersmiddelen, de container en de chip.
Tip: Wil je niet alsmaar sneller? Omarm langzame en schone vervoersvormen als de fiets en benenwagen. Last van stress? Zoom uit naar het heelal. Alles is er al en beweegt vanzelf. Je hoeft nergens heen.
 
 
Eindigheid
Het grote niets, ook wel de afwezigheid van tijd. Gesymboliseerd als de man met de zeis, Atropos' schaar die de levensdraad doorknipt. De tand des tijds die alles vermaalt tot stof. De dood schept schaarste en voorziet alles daarmee van waarde. Eer haar, vrees haar niet. Dankzij deadlines komen we in beweging.
Tip: Vind je het moeilijk om zaken los te laten? Ben je een micromanager? Bezoek een begraafplaats en sta stil bij wat er echt toe doet. Leven is leren sterven (Aristoteles).
 
 
Mentale tijd
Compressie en vervorming van de tijd door ons brein. Reflexen afkomstig uit de kindertijd. Ook wel droomtijd of zintuigelijke tijd. Tijdreizen dankzij geuren, smaken, beelden en geluiden. Domein van de neuropsychologie, NLP en de kunst. Uit zich via wolken en spiegels. Wat men aandacht schenkt (liefde of haat) groeit.
Tip: Wil je je brein plastisch / jong houden? Leer elke dag iets nieuws, neem een andere route naar werk, voer gesprekken met mensen die je niet kent, leer een muziekinstrument.
 
 
Eeuwigheid
Heilige tijd van contemplatie, onthouding en feest vieren. Ook wel rustdagen of holidays. Uitgedrukt met de term (vol)ledigheid en rites de passage. Afgebeeld met spiralen, heilige geometrie (Fibonacci), poorten + sleutels die toegang geven tot een hiernamaals, bronnen van leven (doopfont, fontein, waterputten).
Tip: Ben je overwerkt? Ga op wandeltocht zonder specifiek doel. De tocht loopt vooral naar binnen. Ook een labyrinth werkt helend. Of maak ruimte en tijd voor een sabbatical.
 
 
Generatie
Nieuw leven en iets beginnen. Terug te vinden in alles met een V-vorm of Y-vorm; de plantenkiem, hoorn des overvloeds, slingers / guirlandes. Van één punt naar twee punten en zo door, leven dat gedijt. Uitgedrukt via de heilige graal (Venus en Mars driehoek ineen). Tevens via de slang, scarabee, lemniscaat en rode draad (symbolen van vruchtbaarheid en verbinding).
Tip: Voel je je weinig levend van binnen? Maak tijd voor genegenheid. Mensen hebben aanraking nodig. Laat jezelf masseren. Of ervaar het élan vital door iets gevaarlijks te doen als motorrijden of bungeejumpen.
 
 
Hier en nu
De belangrijkste tijdsoort die alle andere verbindt. Behelst het bewust kiezen voor diverse tijdsoorten. Gaat over luisteren naar het hart, dat altijd zegt waar je moet zijn (we leren er in onze maatschappij alleen niet op vertrouwen). In het hart woont de moed en het lef om keuzes te maken. Afgebeeld via het (brandend) hart en oxymorons (verenigende tegenstellingen).
Tip: Vind je het moeilijk om keuzes te maken? Vertel je omgeving over je passies. Verschijnt op hun gezicht ook een glimlach en zeggen ze dat je ogen fonkelen? Dan zit je op de goede weg. Je passie volgen loont.
 
danielvanduijn
www.constantijd.nl  website