[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Lanterfanten opletten
 
 
 
 
 
 
 
Opletten!
In de huidige wereld moet je goed opletten wat de werkelijkheid is.
Vaak wordt informatie aangegeven in de vorm van getallen of grafieken.
 
Als je alle getallen geloofd, of als je geen enkel getal geloofd; In beide gevallen wordt het tijd om zelf te denken.
 
Het is de hoogste tijd om ons bewust te worden van de vele manieren waarop onze ogenschijnlijke vrije keus wordt beÔnvloed door cijfermatige manipulatie.
Want wanneer je bewuste doordachte keuzes maakt blijft er meer tijd en geld over om leuke dingen te doen of even lekker te Lanterfanten.
De komende tijd zal er regelmatig een nieuw artikel verschijnen met als doel meer zelf te denken.
 
Korte tips om je te oefenen in allert zijn.
 
Inhoud.
1-Waar is de cent gebleven?
2-Interpretatie van  werkelijkheid.
3-Wat in je opkomt.
4-Van a naar b.
5-Niet alles wat telt, kan geteld worden.
6-Een koopje?
7- Wil je tweemaal het sijsteem dienen?
8-Laat je niet bij de hand nemen, probeer zelf te denken.
1-Waar is de cent gebleven?
Laat je niet op het verkeerde been zetten.
Er waren eens 3 vrienden van een jaar of 13 die  vaak met elkaar op pad waren.Het was nog in de tijd van de gulden.
Het zakgeld was in die tijd iets van enkele dubbeltjes of kwartjes.
Op zekere dag waren ze met de fiets op pad en zei de ene dat hij wel heel erg trek had in drop maar dan niet zo'n rolletje van een dubbeltje (10 cent) maar die grotere (autodrop denk ik nu), maar dat was een kwartje (25 cent).
Na enig overleg kwamen ze overeen dat ze de dikke rol samen gingen kopen en delen.
Bij de winkel gaf elk een dubbeltje aan de winkelman en de grote rol drop kwam te voorschijn.
De winkelier wilde 5 losse centen terug even, maar toen kwam het probleem, hoe gaan we die eerlijk verdelen.
Na enig overleg besloten ze ieder 1 cent te nemen en  de winkelier mocht 2 centen houden.
Toen ze later in de berm genoten van hun drop zei de slimste van hen, hť als ik terug reken mis ik plotseling een cent.
We hebben alle drie 10 cent gegeven en 1 cent terug gekregen dus elk 9 cent betaald de winkelier heeft er 2 maakt totaal 29 waar is die ene cent gebleven?
 
2-Interpretatie van  de werkelijkheid.
 
Er is een wedstrijd tussen Amerika en Rusland  om de eerste /tweede plek.
Amerika wint deze wedstrijd.
De kranten in Rusland melden dat ze een prima 2e plaats hebben bereikt en dat de Amerikanen de op een na laatste plek behaalden.
De kranten in Amerika melden dat de eerste plek voor hun was en de Russen genoegen moesten nemen met de laatste plaats.
 
3-Wat in je opkomt.
We beantwoorden vragen vaak met het eerste wat in ons opkomt, zonder dat we eerst even nadenken.
 
A- In een vijver drijft een eilandje van kroos. Elke dag wordt dit eilandje twee keer zo groot. Op dag 48 is de hele vijver gevuld met kroos, na hoeveel dagen was de vijver halfvol.    24 of 47  dagen.
 
B-  Als  5 machines 5 minuten nodig hebben om 5 producten te maken, hoe lang hebben 50 machines dan nodig om 50 producten te maken.   50  of 5  minuten.
 
4-Van a naar b.
Je rijdt met je auto van a naar b met 100 kilometer per uur.
Op de terugweg neem je de tijd en rij je 50 km per uur.
Wat is je gemiddelde snelheid.
Wat is je eerste gedachte:  75 ?
5-"Niet alles wat telt, kan geteld worden. En niet alles wat kan worden geteld, telt." -Einstein
 
Deze tekst stuurde een leraar mee naar de leerlingen met de cijfers van hun Cito-toets.
 
De  mensen die deze toets maken en het resultaat erbij geven kennen jullie helmaal niet. Ze weten niet dat je op een muziekinstrument speelt, dat je kunt dansen of mooie kunstwerken maakt. Ze weten niet dat je vrienden op je kunnen rekenen als ze je nodig hebben of dat jou vrolijke lach een sombere dag helpt verdwijnen. Ook weten ze niet dat je reizen hebt gemaakt naar mooie plaatsen, dat je een mooi verhaal kunt vertellen. Ze weten niet dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, zorgzaam en attent en dat je elke dag weer probeert goed je best te doen. De resultaten van de Cito-toets zeggen jou en ons wel iets, maar zeker niet alles.
 
6-Een koopje?
 
Een wat oudere man verkoopt watermeloenen en heeft de volgende prijslijst
1 voor 3 euro en 3 voor 10 euro.
Een jongere man stop bij de marktkraam en koop 3 maal 1 meloen voor elk 3 euro.
Als hij wegloopt zeg hij tegen de oudere man, weet je wel dat ik  3 meloenen heb gekocht voor 9  euro in plaats van 10 euro, misschien is handel doen wel niks voor jou.
De oude man glimlacht en zegt zacht tegen zichzelf:  mensen zijn gekke wezens, elke keer als ze 3 meloenen kopen in plaats van 1 willen ze mij uitleggen hoe ik zaken moet doen.
 
7- Wil je tweemaal het sijsteem dienen?
Onze vrije tijd is volgens Marcuse niet echt vrij, omdat we worden opgezadeld met allerlei valse verlangens. We willen een nieuwe serie kijken op Netflix, op vakantie naar een tropisch eiland, de nieuwste iPhone. Dat zijn geen diep menselijke behoeften. Het zijn behoeften die gecreŽerd worden door de consumptiemaatschappij met een tweeledig doel. Allereerst om de vraag op peil te houden, zodat de productie van deze goederen door kan gaan. En daarnaast is het een wortel die ons wordt voorgehouden om ons aan het werk te houden, ook als het saai, geestdodend werk is. We dienen het systeem met onze arbeid, zodat we het geld kunnen verdienen om het systeem ook als consument te dienen.í
Naar de gedachten van Marcuse (1898-1979)
8-Laat je niet bij de hand nemen, probeer zelf te denken.
 
Er ontstaan steeds meer sijstemen en algoritmen als ChatGPT enz.
Deze nemen ons graag bij de hand om ons te begeleiden naar een door hun gevormde digitale wereld.
De makers van deze zogenaamde intellectuele sijstemen worden aangestuurd door begrippen als geld, macht en invloed (manipulatie).
 
De werkelijke intellectuele sijstemen hebben de volgende eigenschappen
Intelligentie is een zeer algemene mentale vaardigheid die onder andere inhoudt: het redeneervermogen, planningsvermogen, het vermogen problemen op te lossen, het abstracte redeneervermogen, het vermogen complexe ideeŽn te begrijpen en het vermogen om snel te leren uit ervaring. Intelligentie is niet gelijk aan kennis uit boeken of aan academische vaardigheid. Intelligentie is meer dan het vermogen om intelligentietesten goed uit te kunnen voeren, het is een bredere, veelomvattende, vaardigheid die ons in staat stelt onze omgeving te begrijpen, een betekenis te geven aan dingen en gebeurtenissen en te beslissen wat voor actie we moeten ondernemen.' Marilse Eerkens
 
Begrijp de natuur, de ecosystemen zoals deze talloze problemen tackelen en leer daarvan. Onze natuur is een schatkamer aan talloze intelligenties die we moeten herstellen in plaats van slopen. Ga met de natuur 'in gesprek', en werk samen.
Steven van Schendel