[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Oude
wandelkaart weetjes.
 
wandelkaart 1899
 
Oude wandelkaart in 1899 uitgegeven door A.R.Bijlsma ( tweede druk rond 1907).
 
Index
1-Festina Lente.
2-De Vossenclub.
3-Koeien ets.
4-Verklaring wandelkaart
5-Jaarringen tellen.
6-Burgemeesterswoning
 
Festina Lente
1-Festina Lente.
Reinhard baron van Lynden liet een perceel grond in 'de Lyndenbosk' omspitten ( voor 40 cent per dag per persoon). Naar de mening van Reinhard  ging het te langzaam, zodat hij opmerkte : "Festina Lente! "(haast u langzaam). Bij oudere inwoners van Beetsterzwaag staat dit perceel nog bekend onder de naam 'de Feste Linde'
Op de oude wandelkaart staat de naam 'Festina Lente'
 
Bron: Lyndensteyn (jan H.C.Baselmans)
 
 
2-De Vossenclub
Een schilderij  van 60 x 80 cm ooit door mij geschilderd, het ging me meer om de lucht maar wat is er meer op te zien; een stel oud Sweachsters, allen leden van de vossenclub hier in Beetsterzwaag.
De voorste is Hendrik Postma ooit smid van de afgebroken smederij in de hoofdstraat bij Dieuwke, dan de Heer van Harinxsmastate  ‘d Assembourg, dan mijn vader Iebele van der Heide die de vos in zijn ene hand houdt de andere hand was helaas tijdens een illegaal jachtpartijtje in 1925 doorschoten. De laatste man is oene Dam de jachtopziener, die woonde destijds in het huis aan de Koefenne wat tegenwoordig de ‘Jachthutte heet.
Ook staat ons "Bijke" er nog op die als speurder diende, en die tevens een heel verwoed muddejager was.
R van der Heide  Beetsterzwaag
 
Ets uit 1886
 
 
Kerkje Olterterp
3-Koeien ets.
Op de ets uit 1886 staat vermeld.
Eglise d'Olterterp ( voy. p. 154 )- Dessin de Th.Weber, d'apres le journal hollandais.
 
De ets is gemaakt vanaf de efterwei (zie plattegrond) met zicht op de dorpskerk van Olterterp, deze dateert uit 1415 en is gebouwd van kloostermoppen. Bijzonder zijn de trapgevels. Het is de enige kerk in Friesland met trapgevels. Aanvankelijk was de kerk torenloos, maar in 1744 is tegen de westelijke gevel een spitse toren gebouwd, die blijkens de gevelsteen is geschonken door het echtpaar Van Boelens - Lycklama à Nijeholt. In de kerk bevinden zich vijf rouwborden van deze families en een aantal fraaie grafzerken.
 
wandelkaart 1899
4-Verklaring wandelkaart.
Verklaring der kleuren en teekens op de wandelkaart van 1899.
De ingeschreven afstanden zijn "minuten gaans" en gerekend vanaf de kerk te Beetsterzwaag tot de kerk of kom der genoemde Dorpen
 
 
 
 
5-Jaarringen tellen.
In 2019 is deze eikenboom omgezaagd( ziek).De stam heeft een doorsnede van 90 cm.Hij stond in het Lyndenbosch.
Mocht je willen achterhalen hoe oud hij was dan kun je proberen het aantal jaarringen te tellen. hier een grotere foto. Wie weet  wanneer deze eiken geplant zijn?
 
 
 
Nr10 =Burgemeesterswoning
 
 
6-Burgemeesterswoning
 
Op 13 juli 1899 stond deze advertentie in de Drachtster Courant.
 
 
 
Op deze wandelkaart ( nr 10 )staat de in 1896 gebouwde woning voor het gezin van familie Smijter.
Het was een verlaat huwelijksgeschenk van de vader van mevrouw Smijter Aafke Martha Boschloo , notarisdochter uit Heerenveen.
De grond was in erfpacht van de van Teyens Fundatie.
Burgemeester Arnold Gerhard Smijter was in 1889 in Opsterland benoemd.
Het gezin had op verschillende plekken in Olterterp en Beetsterzwag gewoond, voordat het zijn intrek nam in dit pand.
Toen burgemeester Smijter in 1913 overleed, kocht Coert Lambertus van Harinxma thoe Slooten( 1927†) uit Leeuwarden het huis.
Het was niet bestemd voor permanente bewoning. Huisbewaarsters zorgden voor de dagelijkse gang van zaken.
Dit huis bleef in bezit van de familie van Harinxma thoe Slooten. Omstreeks 1949 werden er twee woningen van gemaakt. Ik herinner me dat mevrouw van Wamel aan de westzijde heeft gewoond.
De laatste bewoners zijn de hr. en mevr. Loman geweest.
Sinds 2006 staat de woning leeg.
In de Sa van 4 juni 2015 spreekt Martine Mees zich uit over de verpauperde toestand van de woning.
In dat artikel wordt verwezen naar Trapezium Vastgoed BV in Oudeschoot,opgericht in 1996, dus precies 100 jaar na de bouw van de woning. Woordvoerder is Rein Baarsma.
Tekst en foto's Thom Vellinga.