[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Open monumentendag  9 septemer 2017 Beetsterzwaag.
voor meer info> website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Open monumentendag in Beetsterzwaag "Groen van Toen"
 
Zaterdag 8 september 2012 laat Beetsterzwaag zich helemaal van zijn groene historische kant zien. Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten organiseert op deze landelijke open monumentendag met het thema "Groen van Toen" een groot aantal bijzondere activiteiten. Dat is in Beetsterzwaag erg gemakkelijk omdat het rijkelijk bedeeld is met historische buitenplaatsen. De gehele dag kunt u in dit "Groen van Toen" genieten van vele activiteiten. Er worden  monumenten opengesteld welke tegelijk het decor vormen voor diverse personages uit de geschiedenis van Beetsterzwaag en Olterterp. Zij brengen voor u de 18e eeuw tot leven! Ook komt u muzikanten, exposities en een boekenmarkt tegen. Liefhebbers van monumentaal groen en historie, maar ook van sfeervolle activiteiten, zijn van harte uitgenodigd om op 8 september naar Beetsterzwaag te komen om hier tussen 10.00 en 17.00 uur open monumentendag te beleven. Meer informatie vindt u op BeetsterzwaagNatuurlijk.nl.
 
Activiteiten
- Rondleiding op landgoed Olterterp: bewoners vertellen hun verhaal
- Groene rondleidingen in de diverse Overtuinen
- Theater in het Lycklamapark
- Muziek op diverse buitenplaatsen en in parken
- Expositie in Lyndensteyn over de historische buitenplaatsen van Beetsterzwaag toen en nu.
- Expositie over de kleurrijke Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt in de dorpskerk
- Boekenmarkt (historie en planten) in de Tropische Kas
- Expositie over Groenten van Toen, vergeten groentes, in de Tropische Kas
- Luitconcert in de Hippolytuskerk te Olterterp
- Huize Lyndensteyn, dorpskerk van Beetsterzwaag en kerkje van Olterterp zijn open
 
Open Monumentendag in Beetsterzwaag
Thema Groen van Toen
datum: 8 september
plaats:  Beetsterzwaag       
tijd:       10.00 - 17.00 uur
locatie: diverse in en om Beetsterzwaag
programma downloaden:Monumentendag2012
 
 
 
Programma Open Monumentendag zaterdag 10 september 2011.
 
Open huizen en activiteiten in Beetsterzwaag en Hippolytus kerk Olterterp
van 10.00 tot 17.00 uur
 
Het dagprogramma en een wandelroute naar de Hippolytuskerk in Olterterp is verkrijgbaar in de open huizen in Beetsterzwaag en de Tropische Kas
 
Tropische kas, Hoofdstraat overtuin tegenover Lycklamahuis
Uitgifte dagprogramma en wandelroute Hippolytus kerk van 10.00 tot 17.00 uur
Boekenmarkt  natuur en historische boeken van 11.00 tot 15.00 uur
Rondleiding en informatie over de historie van het kassencomplex
 
Notariskoepel, achter het Lycklamahuis
Doorlopende diavoorstelling over oud Beetsterzwaag
 
Lycklamahuis, Hoofdstraat 80
Foto expositie over de familie Lycklama a Nijeholt
Harp muziek van Marga Medema
 
Eysingahuis,  Hoofdstraat 46
Verhaal over de geschiedenis en de bewoners van het Eysingahuis om  11,00, 13.00 en 15.00 uur
 
Het oude Raadhuis, Hoofdstraat 80
Bezichtigen voormalige trouwzaal
Expositie trouwfoto's van huwelijken die hier zijn bevestigd
Kleine theatervoorstelling
De voorstellingen zijn om 11.30,  13.30, 15.30 en 16.30 uur
 
Lyndenstein Hoofdstraat 3
Bezichtiging van huize Lyndenstein
 
De Dorpskerk, Hoofdstraat 15
Bezichtigen kerk en het in 2010 gerestaureerde orgel
Orgelconcert door Jan Andries Dijkstra en hoorn muziek door "Ars Musica" om 12.30, 14.30 en 16.00 uur
Markt van 2e hands grammofoonplaten met orgelmuziek
De van Teyens Fundatie, Kerkepad Oost
Uitgifte programma en wandelroute Hippolytuskerkje
Bezichtigen van de oude regentenkamer (alleen open tijdens Open Monumentendag)
 
De Hippolytuskerk Olterterp
Wandelroute beschikbaar van Beetsterzwaag door het bos naar de Hippolytuskerk en andersom
Foto expositie van Hanny Geerlings met o.a. foto's van de kerk
Gedurende de dag spelen verschillende organisten op het orgel
Rondleidingen door de kerk
Om 15.30 uur concert van Luitspeler Martin Pals
       
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Vooraankondiging Open Monumentendag 2011
 
De landelijke Open Monumentendag wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd op 10 en 11 september 2011. In 25 jaar is de Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Hoofdsponsor is al 25 jaar de Rabo vastgoedgroep.
Plaatselijke comités worden gestimuleerd om in het jubileumjaar de
Open Monumentendag extra feestelijk te maken.
Het landelijke thema van dit jaar is " Nieuw gebruik- Oud gebouw"
 
Mede door het succes van de afgelopen jaren heeft het Open Monumentendag comité Beetsterzwaag/ Olterterp de intentie om er zaterdag 10 september weer een inspirerende dag van te maken die aansluit op het landelijk thema.
Het programma is in grote lijnen rond al wordt er hier en daar nog wat aan gesleuteld.
 
Op het programma van 10 september 2011 staat o.a.
 
o        Openstellen van de parken, tropische kas, enkele monumentale gebouwen en de Dorpskerk. Op deze locaties worden rondleidingen verzorgd
 
o        In de Dorpskerk en het Lycklamahuis is muziek te beluisteren, in het oude gemeentehuis wordt een huwelijk voltrokken, in de Notariskoepel wordt een dia serie vertoond over de historoe van Beetsterzwaag, in het St. Hyppolitus kerkje in Olterterp is muziek en er zijn wandelroutes uitgezet en in oud Boschlust wordt het thema 'nieuw gebruik- Oud gebouw' gepresenteerd onder het genot van een drankje.
 
o        Vrijdag 9 september is de Open Monumenten klassendag. Het comité gaat een activiteit organiseren die geschikt is voor groep 7 en 8 van de basisscholen in Beetsterzwaag. Het plan is om een bezoek te brengen aan de oude dorpsschool waar de kinderen een kijkje kunnen nemen in de school van vroeger tijden.
 
o        Er wordt een programmaboekje gemaakt van alle activiteiten en de opengestelde monumenten. Het boekje is voor € 1,00 te koop op diverse locaties
 
 
 
 
 
 
Nationale Open Monumentendag in Beetsterzwaag op 11 en 12 september 2010.
 
 
Beetsterzwaag is een dorp vol historie. Tijdens de Nationale Open Monumentendag op zaterdag 11 september is dat door iedereen te zien en te beleven. In zes monumenten wordt van 10.00 tot 17.00 uur open huis gehouden, er is een expositie, een boekenmarkt, muziek en een dorpswandeling. Dorpsgidsen verzorgen toelichting op de veelal adellijke pracht en praal die zich in de monumentale gebouwen bevinden en verhalen over het wel en wee van de oorspronkelijke bewoners. Meer informatie is te vinden op www.natuurlijkgenieteninbeetsterzwaag.nl
 
Monumentenroutebeetsterzwaag.lees meer
 
Monumentenplattegrond.lees meer
 
 
 
De smaak van de 19e eeuw
Het thema van dit jaar, "De smaak van de 19e eeuw", is op het lijf geschreven van Beetsterzwaag. Diverse panden uit de 19e eeuw zijn nog steeds beeldbepalend voor dorp. Met name dorpsarchitect Luitje de Goed heeft flink wat sporen nagelaten. Zijn ontwerpen vormen dan ook een rode draad door deze dag. In Huize Lyndenstein is een expositie ingericht over zijn werk. De in 1984 afgebroken Adelskerk, die in Oud Beets heeft gestaan, is daar een belangrijk onderdeel van. Vanaf huize Lyndenstein kan men aan de hand van een prachtige brochure een dorpswandeling maken langs de mooiste en boeiendste  19e eeuwse panden, die de tand des tijd hebben doorstaan.
 
Boekenmarkt
In de Tropische Kas, een historisch kassencomplex, is van 10.00 -12.00  uur een boekenmarkt met boeken over historie en natuur. In het Lycklamahûs klinkt harpmuziek. In de bakkerij met Jugendstilgevel is een versgebakken 19e eeuwse lekkernij te koop en ook andere ondernemers spelen in op het thema van de monumentendag. Een wandeling door de in de 19 eeuw aangelegde parken completeert het geheel.
 
Activiteit basisschool
Op vrijdag 10 september is het Open Monumenten Klassendag voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Beetsterzwaagse basisscholen. Op speelse wijze komen zij in aanraking met monumenten uit de 19e eeuw. Er is onder andere een speurtocht georganiseerd door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag en er wordt een bezoek gebracht aan een " Deftig huis".
 
Organisatie
De organisatie van de activiteiten tijdens Open Monumentendag in Beetsterzwaag kwamen tot stand door samenwerking van het Toeristen Informatie Punt Beetsterzwaag en de Werkgroep Historische Rondleidingen. Dankzij een bijdrage van de Van Teijensfundatie, de Rabobank, de gemeente Opsterland en diverse ondernemers zijn de activiteiten financieel mogelijk gemaakt.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Programma Open Monumentendag Beetsterzwaag 2010
 
zaterdag 11 september
 
Open huizen en rondleidingen van 10.00 tot 17.00 uur in de volgende monumenten:
"        De regentenkamer van de Van Teyens Fundatie, Kerkenpad Oost 18 (boven de artsenpraktijk)
"        Het Lycklamahûs met harpmuziek van Marga Medema, Hoofdstraat 80.
"        Armenhuis "Ons Huis" met kunstexpositie, Hoofdstraat 79
"        Huize Lyndenstein, expositie over architect Luitje de Goed, Hoofdstraat 3
"        De Notariskoepel, tevens Toeristen Informatie Punt (TIP), achter Hoofdstraat 80 in het Lycklamapark
"        De Tropische Kas, 19e eeuws kassencomplex, tegenover Hoofdstraat 80 achter in de overtuin van het Lycklamahûs
 
En nog meer
"        Boekenmarkt met boeken over historie en natuur in de Tropische Kas, 10.00 - 12.00 uur.
"        Wandelen door het Lycklamapark en de overtuin van Lyndenstein
"        Bakkerij Verloop, Jugendstil gevel en verkoop 19e eeuwse lekkernij Hoofdstraat 34
"        Verschillende ondernemers in de Hoofdstraat spelen in op het 19e eeuwse thema
 
zondag 12 september:
"        Open huis in het Armenhuis van 12.00 - 17.00 uur
"        Bezoek aan de Tropische Kas van 14.00 - 17.00 uur
"        Wandelen door het Lycklamapark en de overtuin van Lyndenstein
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten open monumentendag in Beetsterzwaag 2009
Op zaterdag 12 september, op de landelijke open monumentendag, organiseren de werkgroep Historische Rondleidingen en de Tropische Kas in Beetsterzwaag een aantal bijzondere activiteiten. Dat is in Beetsterzwaag erg gemakkelijk dankzij het groot aantal historische gebouwen en locaties die hier aanwezig zijn. Liefhebbers van monumenten en historie zijn van harte uitgenodigd om op 12 september naar Beetsterzwaag te komen.
 
Er zijn rondleidingen in de volgende monumenten:
1.        Het Lycklamahûs  op de Hoofdstraat 80, van 11.00 tot 17.00 uur;
2.        Van Teijensfundatie  op het Kerkepad Oost 18, van 11.00 tot 17.00 uur;
3.        Huize Lyndensteyn op de Hoofdstraat 3, van 11.00 tot 17.00 uur;
4.        De Dorpskerk van 13.30 - 17.00 uur;
5.        De Tropische Kas, van 14.00 tot 17.00 uur.
 
Daarnaast is de Notariskoepel achter het gemeentehuis te bezichtigen. Hierin is het Toeristen Informatie Punt gevestigd, waar o.a. informatie te vinden is over rondleidingen op andere momenten. Het is geopend van 10.00 tot 15.00 uur op vrijdag en zaterdag t/m oktober.
 
In de Tropische Kas is tussen 10.00 en 12.00 uur een boekenmarkt waar speciaal boeken verkocht worden over historie en natuur. Tussen 14.00 en 17.00 uur kan men het hoor- en speelspel "De schat van Tinco Martinus" beleven. Dit hoor- en speelspel speelt zich af in het Beetsterzwaag van 1900. Het spel wordt beluisterd via een MP3-speler op diverse historische locaties in Beetsterzwaag. 
Meer informatie op www.openmonumentendag.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumentendag 2008.
13 en 14 sept 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumentendag 2007.
 
 
P E R S B E R I C H T
27 augustus 2007
 
 
Nationale open monumentendag in Beetsterzwaag
 
Op zaterdag 8 september organiseren de Werkgroep Historische Rondleidingen Beetsterzwaag en De Tropische Kas speciale rondleidingen rond de monumenten van de Adellijke familie Lycklama à Nijeholt. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur is het Lycklamahûs open ter bezichtiging. Elk kwartier kunnen belangstellenden met een gids mee die tekst en uitleg geeft over de bijzonderheden van dit monument. Aansluitend of voorafgaand aan deze rondleiding starten vanuit de Tropische Kas om 13.30 uur en 15.30 uur een excursie door de tuinen van de Lycklama´s. Dit bestaat uit een achtertuin en een overtuin. De overtuin heet zo omdat deze aan de overkant van de weg ligt. In deze overtuin bevindt zich ook het kassencomplex van de Tropische Kas. Vanzelfsprekend staan de historische kassen ook open voor bezoek. Speciaal voor deze dag wordt in de Tropische Kas bij de koffie of thee appeltaart geserveerd, gemaakt van de appels uit de boomgaard van het Lycklamapark.
 
Het Lycklamahûs, het park en de Tropische Kas liggen in het hartje van Beetsterzwaag. Het Lycklmamahûs staat in de Hoofdstraat op nummer 80. Tegenover dit huis is de ingang van de overtuin. Achterin deze overtuin zijn de kassen van de Tropische Kas te vinden.
 
Deelname aan deze activiteiten in het kader van open monumentendag zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
Bel voor informatie over de parkexcursie: ( (0512) 385755, historische rondleidingen ( (0512) 383963 en Tropische Kas ( (0512) 381627. Zie ook www.tropischekas.nl en www.lanterfanten.nl
 
 
Einde persbericht
 
 
 
 
 
__________________________!