[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTRZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Rusteloosheid
 
We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Kortom, onze tijd wordt 'obees'; we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen.
Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze voornaamste drijfveren? Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch.
In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt dit boek een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.
 
Lanterfanten en rusteloosheid.                                               
In het boek rusteloosheid van Ignaas Devisch is sprake van een pleidooi voor een mateloos leven.
Het blijkt dat rusteloosheid al eeuwenlang aan de orde is. Het is de vraag of deze rusteloosheid een probleem is of juist een drijfveer. Volgens Ignaas bestaan passie, creativiteit en verlangen bij de gratie van ongedurigheid.
Meestal zoeken we de bron van die rusteloosheid buiten onszelf.
Volgens Nietzsche kun je eigenlijk niet tot rust komen omdat er altijd een kloof is tussen zijn en meer kunnen zijn, maar ook tussen willen en meer willen. In principe zijn we grenzeloos en moeten ons zelf telkens weer overwinnen. Een eindpunt bestaat niet, geen genoeg of voldoende, geen regelmaat en orde. Maar het tomeloze en mateloze lijken de voorwaarden voor dit moderne leven.
Te druk of verveling zien we als de oorzaak van de onrust, eigenlijk is er voor beide oorzaken dezelfde oplossing: rustig bezig blijven en een goede balans zoeken tussen onrust en regelmatig lanterfanten.
 
Verveeld zijn omdat vervelen zo saai is.
Kortgeleden maakte ik een wandeling door een nieuwbouwwijk in Beetsterzwaag. Ik trof daar een man, die tot voor kort een groot boerenbedrijf hier vlak in de buurt had. Hij had de boerderij verkocht toen hij met pensioen ging en woonde nu in een tussenwoning. Ik vroeg hoe een dergelijk overstap van drukke dagen naar weinig te doen hem beviel. Hij zuchtte diep en zei wijzend naar het onkruidje in zijn tuintje van 10 m2, kijk dat onkruidje kan ik er vandaag uittrekken maar ik doe het morgen want dan heb ik morgen ook wat te doen.