[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Flierefluiten in Beetsterzwaag.
Genieten van rust, ruimte en ingetogenheid. Een unieke beleving van historische gebouwen, landgoederen, natuur, cultuur en kunst.
(lengte 6 km).
De wandeling volgt de Wandelnooppunten.
Start 91-74-16-17-18-37-36-35-14-10-11-12-13-92-18-11-10-91 einde.
 
 
Heb je die prachtige wandelkaart Beetsterzwaag op A3 formaat nog niet in je bezit, dan kun je hier de digitale versie downloaden op je telefoon.
Hiermee kun je  eenvoudig de knooppunten volgen om de Flierefluiten wandeling te lopen.
 
 
De Buorskip.
Deze boerderij is de enige, nog overgebleven boerderij aan het Kerkepad. Het Kerkepad was vroeger de Hoofdweg door Beetsterzwaag en verbond Olterterp met Oud-Beets.deBuorskip
 
91 Start Kerkepad Oost
 
Zie bord met informatie
Fundatie.
De Fundatie is nauw verbonden met de door de hoogveenexploitatie steenrijk geworden niet adellijke familie van Teyens.
Benedictus van Teyens trouwde op 58-jarige leeftijd met zijn nog geen vijfentwintig jarige huishoudster Froukje Alberts, die zwanger van hem was.
 
 
 
 
Tuinmanswoning, staat aan de achterkant van de Harinxmastate.
De Harinxmastate, een monumentaal blokvormig gestuct landhuis, werd in 1843 in Beetsterzwaag gebouwd door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten (1804-1876), grietman van Smallingerland. Vanwege het zogeheten Klokoproer  in Drachten in 1842 trad hij af als grietman, waarna hij met zijn gezin naar Beetsterzwaag verhuisde.
74
 
 
Tussentijd.
Geduld is een schone zaak en schenkt de mensheid veel vermaak was eerder een veel gehoorde spreuk.
Doordat de tussentijd telkens korter aan het worden is, bestaat er minder tijd waarin in afwachting van een reactie alvast werd nagedacht over mogelijke scenario's.tussentijd
Hoe statussymbolen veranderen in de tijd.                       
Zij die van adel waren planten vroeger vaak beukenbomen langs hun lanen en in hun parken. Omdat beuken een mooi dicht bladerdek hebben konden ze  heerlijk in de schaduw flaneren zonder dat ze bruin werden. In die tijd betekende een bruine huid namelijk dat je arm was en de hele dag op het veld moest werken. Een lelieblanke huid hield in dat je welgesteld was en niet buiten hoefde te werken. Een blanke huid was in wezen een soort statussymbool.
Later toen het werk zich van het veld naar de fabriek verplaatste en de mensen de gehele dag binnen moesten werken veranderde de status.
Toen betekende een bruine huid dat je geld en tijd had om op het strand te liggen of dat je naar een zonnig land op vakantie was geweest.
 
Om veel schaduw te krijgen werden meerdere beuken in hetzelfde plantgat gezet er ontstaat dan een beukenboeket.( zie foto)
16 oversteken
Landgoed lauswolt.
Het landgoed Lauswolt is vernoemd naar de familie Lauswolt.
Aanvankelijk waren het twee boerderijen. De ene staat er nog en werd bewoond door Rutger Hauer, de andere is verdwenen.
De familie Lauswolt is uitgestorven, maar in de vrouwelijke lijn stammen veel mensen nog van hun af. lauswolt
17 langs Lauswolt.
 
18 De Walle.
 
37 zandlaan oversteken.
 
Durk Snoad.
Het boek van Rink van der Velde spelt zich af in de bossen van Beetsterzwaag.
Het huis waar hij woonde stond aan de" Zandlaan "vlak bij het riviertje wat je passeert als je zuidwaarts gaat. durk snoad
36 De Walle.
 
35 De Walle.
 
14 Freulesingel
 
Als je even tot rust wilt komen tijdens deze wandeling, neem dan de tijd om te luisteren naar de waterval van Beetsterzwaag.  de waterval
10
 
Tuin lycklama.
Eritia Ena Romelia Lycklama a Nijeholt liet een van de voorkamers
verbouwen tot "Friese kamer"De wanden liet ze met oude tegels
bekleden en het plavond met een sterrenhemel beschilderen.
In het park bij het huis staan een aantal bijzondere bomen een
hoge Moerascypres van ongeveer 1850 en een prachtige Plataan.
In de tuin staat een tuinhuisje en bevinden zich een aantal beelden.
Ook de notariskoepel is hier te zien.tuin Lycklama
 
Eysingahuis.
Dit pand ontleent zijn naam aan Beppe Eysi dochter van Rijnhard van Lynden.
Eind 17e eeuw bewoond door grootgrondbeziter Ayso van Hemminga getrouwd met een Van Boelens.
In de 18e eeuw woonde zijn kleinzoon Ayso van Boelens hier en later woonde Beppe Eysinga hier tot haar dood in 1850.
11Hoofdstraat
Je kunt ook een rondje om de
vijver maken in dit park.
 
Overtuin Lyndensteyn.
 
De buitenplaats Lyndensteyn in Beetsterzwaag van Frans Godard  Baron van Lyndensteyn bestond uit een tuin bij het huis en een overtuin.
De eerste werd omstreeks 1825 en de laatste in 1832 ontworpen door de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851).
 
Hij ontwierp veel tuinen en parken in Friesland, zoals die van Nieuw Fockens in Beetsterzwaag van het nog bestaande park van Oranjestein in Oranjewoud en de nieuwe aanleg in Wolvega.overtuin Lyndensteyn
 
12 Hoofdstraat
 
Huize Lyndensteyn.
Dit gebouw werd in 1821-1822 gebouwd voor de grietman(burgemeester) van Opsterland, Frans Godard baron van lynden (1781-1864) en zijn vrouw Cornelia Johanna Maria van Borcharen(1789-1864).De architect was Abraham Bruinsma uit Leeuwarden.Deze architect gaf het huis een Neo-classistisch aanzien met een door kolommen opvallende ingangspartij en een betonnen fronton.Bij een latere verbouwing (1915) is het dak boven de kroonlijst opgehoogd.
Reinhard baron van lynden(1827-1891), zoon van Frans G van Lynden, bewoonde het huis als tweede woning met zijn vrouw Maria Catharina van Palland(1834-1903) en hun dochter Freule Cornelia (1860-1880). De familie verbleef verder in Den Haag.huize Lyndensteyn
 
13
Fockens State
De boerdeij is genoemd naar de familie Fockens die in 1616 de grond kocht.
Martinus Fockens (grietman van Opsterland) liet hier een groot huis bouwen.
Ook zijn zoon(Saco) en kleinzoon (Martinus)(beide grietmannen van Opsterland) hebben hier gewoond.
De familiewapens van Martinus Fockesn en Anna Kinnema werden op een steen gebeiteld in hun in 1665 gebouwde huis Nieuw Fockens.(nu is dat de voortuin van Lyndensteyn)
Bij de afbraak van nieuw Fockens in 1821 is deze steen bewaard gebleven en is nu ingemetseld in de tuinmanswoning van het Lyclamahuis.fockens state
Helomareed
92 De Bou
 
Op je Volkstuin, Lanterfanten, ontmoeten, onthaasten en genieten.
Meestal vlakbij in je eigen woonomgeving daar is je volkstuin. In die tuin geniet je van de seizoenen, kun je bloemen zaaien en planten die je zelf mooi vindt maar vooral ook de groenten kweken die je graag lust. Elke tuinder is van mening dat zijn eigen geteelde groente en fruit lekkerder en gezonder zijn dan die uit de winkel. volkstuin
18 Van lyndenlaan
 
 
De Dorpskerk.
De bouw van deze kerk werd in 1803 voor de helft betaald door Grietman Rynhard van Lynden. De andere helft betaalde benedictus Tinco en Hyma van Teyens. Veel van de familie van Teyens en van Lynden liggen hier begraven.
Op de windvaan van de kerk prijken de wapens van Lynden Aebinga van Harinxma en van Teyens
11 Hoofdstraat
Bordena.
In de 17e eeuw stond op deze plaats het huis van de van Teyens,de patriciersfamilie die rijk was geworden aan de vervening en het sluiten van goede huwelijken.En bij Benedictus van Teyens,grootgrondbeziter en secretaris van de gemeente Opsterland,begint het verhaal.
Hij trouwde nog op 58 jarige leeftijd met zijn 25 jarige keukenmeid Froukjen Albers. Toen hij overleed,erfden de drie kinderen Saco, Oeno en etta Arnolda de huizen landerijen en een miljoenenkapitaal.bordena
10 Ingang Overtuin
 
Overtuin Lycklama.
Je staat voor de ingang van de overtuin van het lycklamahuis.
In deze tuin bevind zich een historisch kassencomplex.
Sinds 2004 beheert de vereniging vrienden van de tropische kas deze kassen.
Zij doet dit met het doel om dit historische en idyllische plekje voor de toekomst te behouden en open te stellen voor bezoekers.overtuin Lycklama
 
 
 
 
 
 
91 Eindpunt
 
Je ziet deze hoge boom staan als je door de overtuin loopt.
Voel even hoe zacht de schors van deze boom is.
Mammoetboom (Sequoia ). De schors is heel zacht en kan gemakkelijk ingeduwd worden. De mammoetboom heeft een zeer dikke bast en een hoge kruin, zodat bij een bosbrand het vuur de belangrijkste delen van de boom niet kan aantasten.
Wil je meer weten over Lanterfanten in Beetsterzwaag?
Lanterfanten
Lanterfanten in Beetsterzwaag.
Beetsterzwaag nu.
Beetsterzwaag toen.