[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Huize Lyndensteyn.
 
Dit gebouw werd in 1821-1822 gebouwd voor de grietman(burgemeester) van Opsterland, Frans Godard baron van lynden (1781-1864) en zijn vrouw Cornelia Johanna Maria van Borcharen(1789-1864).De architect was Abraham Bruinsma uit Leeuwarden.Deze architect gaf het huis een Neo-classistisch aanzien met een door kolommen opvallende ingangspartij en een betonnen fronton.Bij een latere verbouwing (1915) is het dak boven de kroonlijst opgehoogd.
 
Reinhard baron van lynden(1827-1891), zoon van Frans G van Lynden, bewoonde het huis als tweede woning met zijn vrouw Maria Catharina van Palland(1834-1903) en hun dochter Freule Cornelia (1860-1880). De familie verbleef verder in Den Haag.
 
Cornelia was zeer begaan met het lot van arme ziekelijke kinderen. Op 20 jarige leeftijd overleed ze.
 
Zij is de neemgeefster van de Cornelia stichting.Deze stichting kreeg de beschikking over het van Lyndenbezit en stichte in 1915 in Lyndensteyn een kinderziekenhuis.Verbouw van het huis was noodzakelijk.Uit deze tijd dateren ook de ernaast gelegen bijgebouwen.Deze zijn in Neogotische stijl opgetrokken
 
Door toename van het aantal kinderen in de loop der jaren werd het complex erachter steeds verder uitgebreid.Tot 1985 hield het de functe van kinderrevalidatiecentrum.Na 1985 is hier de klinische en poliklinische revalidatie voor volwassenen aan toegevoegd.Om aan de eisen van de huidige gezondheidszorg te kunnen voldoen is na afbraak van alle "bijbouwsels" in 2004 het nieuwe Revalidatie centrum Friesland verrezen.
 
Naast het huis staat een klokkenstoel en tegen de bijgebouwen twee borstbeelden op Rococo PiŽdestal.
 
Luister en kijk: twee eeuwen Huize Lyndensteyn. Huize Lyndensteyn
 
Tegenover lyndensteyn de Overtuin.
 
 
 
_________________________!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodzakelijke kap monumentale beuk Revalidatie Friesland Beetsterzwaag (maart 2014)
Treurig nieuws voor omwonenden van Beetsterzwaag. De beeldbepalende monumentale rode beuk naast Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag is aangetast door ťťn van de dodelijkste parasieten van de beuk: de reuzenzwam. De boom valt niet te redden en uit het oogpunt van veiligheid is het niet verantwoord om de ruim 200 jaar oude beuk te laten staan.
 
De boom vormde een gevaar
Na een inspectie door een erkend boomverzorger en de gemeente Opsterland is geconcludeerd dat er sprake is van aantasting door de reuzenzwam. Hierdoor bestaat er gevaar op vallende takken en zelfs het omvallen van de boom, wat riskant is voor omwonenden, het revalidatiecentrum en voorbijgangers. Het risico is dan ook te groot om de boom te laten staan.
 
De reuzenzwam is een dodelijke zwam
De kolossale beuk is aangetast door de reuzenzwam: een schimmel die enorme beuken volledig kan vellen. De reuzenzwam zorgt voor rot in de wortels en eet een boom eigenlijk van binnenuit op. De ziekte wordt pas zichtbaar als de zwammen zelf waargenomen kunnen worden in de vorm van enorme paddenstoelen. Wanneer een boom eenmaal is aangetast, heeft de zwam onder de grond al zijn verwoestende werk verricht en zal de boom sterven.
 
Een stukje geschiedenis van Revalidatie Friesland
Voor Revalidatie Friesland verdwijnt met de kap van de boomeen stukje geschiedenis. De boom hoort bij Huize Lyndenstein,
die haar bestaan dankt aan Cornelia van Lynden. Als tiener was zij begaan met zieke mensen, maar op jonge leeftijd overleed zij zelfaan tbc. Ter nagedachtenis besloten haar ouders hun huis na te laten aan een naar haar vernoemde stichting, die het liet ombouwen tot kinderziekenhuis. Tegenwoordig heeft het huis een kantoorfunctie en staat er een revalidatiecentrum voor mensen van alle leeftijden aan de achterzijde van het gebouw.
 
De boom leeft toch voort.
Toch zal de boom niet helemaal verdwijnen. Afgelopen jaren heeft de boom veel zaailingen gegeven. Door een medewerker van Revalidatie Friesland zijn deze zaailingen verpoot enaangeboden aan patiŽnten. Ook zal in het najaarvan 2014 een zaailing op de plek van demonumentale boom geplantworden. Zo leeft deboom voort!