[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

overtuin Lyndensteyn.
 
Tekst op het bord in de tuin.
De buitenplaats Lyndensteyn in Beetsterzwaag van Frans Godard  Baron van Lyndensteyn bestond uit een tuin bij het huis en een overtuin.
De eerste werd omstreeks 1825 en de laatste in 1832 ontworpen door de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851).
Hij ontwierp veel tuinen en parken in Friesland, zoals die van Nieuw Fockens in Beetsterzwaag van het nog bestaande park van Oranjestein in Oranjewoud en de nieuwe aanleg in Wolvega.
Roodbaard was een representant van de zgn. landschapsstijl die omstreeks 1800 in Nederland in de mode was.
Omstreeks 1832 veranderde hij de in formele stijl aangelegde overtuin volgens deze nieuwe stijl, waarbij hij enkele lindebomen uit de oude aanleg handhaafde.
Het midden van het terrein hield hij open terwijl de tuin geheel door bomen werd omzoomd.
In het open gedeelte realiseerde hij een nieuwe vijverpartij met de voor zijn werk karakteristieke golvende contour, waarlangs kronkelende paden lopen.
De vijver voorzag hij van een zijarm waarover een kettingbrug werd gehangen.
Dat vormde een belangrijk element in het ontwerp waarheen veel uitzichtlijnen lopen.
Vanaf de brug kan men naar het huis kijken maar ook genieten van de weerspiegeling van Lyndensteyn en van de rijke beplanting in het water.
In 1991 brande het oude theehuis de zgn, "Turkse tent" achter in de aanleg af.
Neptunus Beeld.
Dit beeld is in begin 18e eeuw gemaakt door de Amsterdamse Beeldhouwer Ignatius Van Logteren.       
 
 
 
Overtuin Lyndensteyn
 
 
 
 
Neptunis
 
_________________________!