[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Fockens State
 
De boerdeij is genoemd naar de familie Fockens die in 1616 de grond kocht.
Martinus Fockens (grietman van Opsterland) liet hier een groot huis bouwen.
Ook zijn zoon(Saco) en kleinzoon (Martinus)(beide grietmannen van Opsterland) hebben hier gewoond.
De familiewapens van Martinus Fockesn en Anna Kinnema werden op een steen gebeiteld in hun in 1665 gebouwde huis Nieuw Fockens.(nu is dat de voortuin van Lyndensteyn)
Bij de afbraak van nieuw Fockens in 1821 is deze steen bewaard gebleven en is nu ingemetseld in de tuinmanswoning van het Lyclamahuis.(hoofdstraat 78)
In 1879 werd het grote voorhuis afgebroken en word er volgens ontwerp van Luitje de Goede een kleiner voorhuis opgebouwd.
Achter in de tuin staat een bijzonder huisje met hoefijzervormige deuropeningen. Dit is de oude ezelsstal.
Fockens State
Wapensteen in tuinmanswoning
_________________________!