[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Bordena.
 
In de 17e eeuw stond op deze plaats het huis van de van Teyens,de patriciersfamilie die rijk was geworden aan de vervening en het sluiten van goede huwelijken.En bij Benedictus van Teyens,grootgrondbeziter en secretaris van de gemeente Opsterland,begint het verhaal.
Hij trouwde nog op 58 jarige leeftijd met zijn 25 jarige keukenmeid Froukjen Albers.
Toen hij overleed,erfden de drie kinderen Saco, Oeno en etta Arnolda de huizen landerijen en een miljoenenkapitaal.
Saco  was van 1835 tot 1853 grietman (burgemeester) van Opsterland  in 1857 pleegde hij zelfmoord.
Toen Etta stierf bleek dat ze een geheim  testament had laten maken waarin ze al haar bezit,afgezien van een aantal legaten,overmaakte aan  dokter Tonckens en diens vrouw.
Haar broer Oeno kreeg het vruchtgebruik.
Toen hij drie jaar later stierf,bleek dat ook hij tegelijk met zijn zuster een nieuw testament had laten maken t.b.v dokter Tonckens.
De familie dacht aan doorgestoken kaart, zeker toen de zoon van de de betrokken Beetsterzwaagster Notaris korte tijd later trouwde met de dochter van Tonckens.
Oeno van Teyens, zo voerden zij aan, was de laatste jaren niet goed bij zijn hoofd geweest en het nieuwe testament zou niet rechtsgeldig zijn.
Zij voerden tevergeefs een eeuw lang processen om hun gelijk en de erfenis binnen te halen.
Volgens de overlevering zijn verschillende malen volgepakte koffers met juwelen en andere kostbaarheden uit het huis gehaald.
Ook zouden er schatten verstopt zijn in de woning en/of de tuin, er is door meerder partijen naar gezocht tijdens o.a. verbouwingen.
 
Wellicht komt op zekere dag de schat boven water of is hij toch zoals sommigen denken overgebracht naar een veiliger plek ergens in de bossen van Beetsterzwaag.
 
In het boek "een schat van een oma,  een friese Miljoenenerfenis " wordt het gevecht om de erfenis in detail weergegeven.
 
Koepel Bordena.
 
Lijst boven deur Bordena
 
Deur Bordena.
 
 
Bordena.
 
_________________________!