[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Waldpyk.
De betekens van Waldpyk is Woudkip en was
oorspronkelijk een scheldnaam voor de bewoner
van het oostelijk deel van friesland.
Tegenwoordig staat het meer voor: dwars,
oars as oars en vrijgevochten.
Een "Waldpyk" is liever kleine baas dan grote knecht.
De naam past goed bij de trend van streekproducten uit deze regio.
Deze producten moeten oorspronkelijk afkomstig zijn uit
Dantumadiel.Kollumerland.Smallingerland.Opsterland.
Heerenveen.Ooststellingwerf.Weststellingwerf.
Skarsterlan.(deels).Het moet tevens gaan om
historische rassen die alleen in deze streek voorkomen.
Zoals: Waldgieltsje(aardappelras), Wichter(pruim)
 
Het lijkt goed te passen bij de trends naar slowfood en
de ontwikkeling van een stadige streek
In de nabije toekomst zal men willen weten
waar de producten die gegeten worden vandaan
komen (Next Now).
meer info over waldpyk.   www.dewouden.com
 
 
 
________________________!