[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Stadige Streek (Slow region).
 
 
Fryslan Stadige Streek is een eigen Fries concept wat gebruik gaat maken van de kernwaarden van Fryslan om een bepaald soort toeristen aan te trekken.
Begrippen als  Tuike Tuike oan en op zijn 11 en 30 benaderen de filosofie van Stadige Streek.
 
Elf en Dertig
Stond vroeger voor nauwgezet en grondig en is later verworden tot traag.
 
De Zuidoosthoek van Friesland. (Opsterland-OostenWestStellngwerf-Heerenveen-Smallingerland-Achtkarspellen en Dantumadeel).Dit is een gebied waar de voorwaarden voor Slow aanwezig zijn (kleinschalig-Gastheerschap-rust-ruimte-bezinning)
 
 
 
Voor meer info klik hier
 
 
Inspiratie voor Slow Region vindt u op deze mindmap