[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Wandelen
wandelkaart Beetsterzwaag
2030
Deze wandelkaart per post
ontvangen  wandelkaart per post
 
-
 
knooppuntroutes
Werkgroep wandelknooppunten.
 
 
 
 
 
rondom Beetsterzwaag.
 
Scheuren en wandelen maar in Beetsterzwaag. (november 2018)
 
Een handzame kaart, verkrijgbaar bij de horeca in Beetsterzwaag, moet het wandelpadennetwerk rond Beetsterzwaag nog beter onder de aandacht brengen bij bezoekers van het dorp.
Een werkgroep stak de laatste jaren veel energie in het uitzetten van routes, die aansluiten bij het wandelknooppuntennetwerk. “De Marrekrite hat ek in gratis kaart útbrocht mei de knooppunten, mar dat is foar hiel Súdeast Fryslân”, stelt Binnert Kloosterman van de werkgroep. “De skaal is dús frij lyts. De Sweach wurdt yn in kader wol útljochte, mar wy fernamen dat der ferlet is fan kaart mei in gruttere skaal.” Die kaart is er nu. De werkgroep presenteerde vorige een kaart op A3-formaat waarin het wandelnetwerk rond Beetsterzwaag goed is aangegeven, inclusief de afstanden tussen de knooppunten. Maar ook de andere grote paden in de bossen rond Beetsterzwaag staan vermeld. “Elk kin willeurig de bosk yn sûnder te ferdwalen.”
 
De werkgroep presenteert de nieuwe kaarten als afscheurblok. De achterkant van de kaart is nog maagdelijk wit. De werkgroep zoekt ideeën om deze ruimte verder in te vullen. Dat kan met informatieve tekst over Beetsterzwaag, maar ook met individuele informatie van de punten waar de kaarten worden verspreid. De werkgroep wil in de loop van januari kijken welke ideeën zijn binnengekomen. Werkgroeplid Lex van der Boom presenteerde de eerste kaart vorige week aan Willem Feenstra van It Snackbearske.
 
bron: https://sa24.nl/website
 
 
 
Beeldenroute Olterterp.
In veertien beuken
en eiken op het
Landgoed Olterterp
zijn oude Friese
volksvertellingen uitgebeeld.