[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Home-page

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Beeldenroute Olterterp.
In veertien beuken en eiken op het Landgoed Olterterp zijn oude Friese volksvertellingen uitgebeeld. De figuren in de stammen langs de beeldenroute verwijzen naar  Grutte Pier en andere mythische personages. Ze zijn opgeschreven in het net verschenen boekje ĎAls Bomen Konden Sprekení.
____________________Beeldenroute Olterterp
 
 
 
_________________________!