[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Neem de tijd.
 
Heerlijk lanterfanten in Beetsterzwaag
 
Neem de tijd, dan gaat het beter.
 
Arend van der Meulen  leeuwarder Courant. 19-febr 2013.
 
Hij zit gevangen in zijn eigen paradox. Wil hij van lanterfanten een succes maken, dan moet ie hard aan het werk. Maar dan heeft hij geen tijd meer om te lanterfanten.
Toch zit Henk de Boer (64) uit Beetsterzwaag er niet echt mee. ,,Ik doch gewoan alles rstich oan.''
Eerst maar even over het lanterfanten. Want dat is wat de fitale vutter wil promoten. Met een eigen site, een e-book en - mocht het nodig zijn - een lezinkje hier of daar.
Doe snel waar het moet, maar doe vooral langzaam waar het kan. Daar komt zijn boodschap in het kort op neer. Hij sluit een beetje aan bij de slow-rage. Onthaasten dus. De tijd nemen. Dan gaat het beter, komt de creativiteit boven en gaat het persoonlijk welzijn, de kwaliteit van leven, met sprongen vooruit. Klaar. Boodschap overgebracht.
Net vanmorgen had hij nog een paar uurtjes heerlijk gelanterfanterd. In de goede zin van het woord. ,,In kuierke meitsje. In bytsje omstappe. In praatsje hjir, in grapke dr. Do bist samar in pear oerkes fierder. Mar do komst wol hearlik tot rust.''
Het was in 2004 dat Henk de Boer bij zijn werk als manager bij Caparis ,,situaasjes meimakke'' die hem aan het denken zetten. Situaties die ook nu overal in het bedrijfsleven maar ook in het gewone priveleven voorkomen. ,,It draait tsjintwurdich om snelheid, om mear en better. Alles moat hastich en gau. Der is gjin tiid mear om nei te tinken, om eefkes stil te stean. En dr geane minsken oan kapot. As minsken dingen dogge dy't hja einliks net wolle mar dy' se dwaan moatte fan de baas of de klant, dan rinne se fst en komt de burn-out om de hoeke.''
De Boer dacht er over na, schreef eens een half A4-tje vol, begon een website en is nu zo ver dat hij als een ware managementsgoeroe een bevlogen verhaal kan houden over de waarde van rust en onthaasting. Hij heeft een visie: Alles gaat steeds sneller. De mens moet vertragen om te overleven. En een missie: mensen bewust maken van de valkuilen van steeds sneller en steeds meer willen.
Natuurlijk heeft hij begrip voor het heilige moeten. ,,Sa bin ik sels ek grut wurden. Ik kom fan de buorkerij yn Lippenhuzen. As ik middeis ths kaam dan sei heit 'r stiet de heafoarke, oan it wurk.' Dat wie de arbeidsethos. Mar der is safolle mear, en dat sjogge in soad minsken net.''
Lanterfanten, het staat in grote letters op zijn schuur. Hij kan en wil er meer mee doen. Maar ook weer niet, want het leven moet wel leuk blijven en er moet wel tijd blijven om het rustig aan te doen. ,,As se no de AOW halveare soene, dan soe ik der hurd mei oan de slach moatte om de jild t te heljen. Mar no hoecht dat gelokkich net. Mar it is wol in paradoks. Om it lanterfanten hannen en fuotten te jaan soe ik der hurder foar wurkje moatte. Mar dan wurkje ik wer te hurd om te lanterfanten.''
Maar er is wel degelijk een plan. ,,Oer fiif jier binne stress en burn-out folkssykte nmmer ien. Dan wol ik een beleefplak hawwe wr't minsken wer ta harsels komme kinne. In plak om te learen hoe ast loslitte moatst. Dat kin troch kreatyf te wezen, troch sport, troch de natoer, troch dysels wer te ntdekken, en troch de tiid te nimmen. It soe moai wze as dat hjir oer fiif jier stean soe en dat ik mei laterfanterjen de kost fertsjinje koe.''
Zo ver is het nog niet. Eerst moet de tijdgeest veranderen. Maar dat gaat gebeuren, is de overtuiging van De Boer. Hij merkt het duidelijk. ,,Ik wurd steeds faker serieus naam en steeds faker siteard. It komt wol. Jo moatte it net forseare. De minsken moatte it sels ntdekke.''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem de Tijd.
 
Tijd is meetbaar. Een dag telt 24 uur. Een uur telt 60 minuten en een minuut weer 60 seconden. Tijd is voor iedereen gelijk, dag in dag uit. Het is een dimensie waar je ogenschijnlijk niks aan kunt veranderen.
 
Schijn bedriegt. Denk je nu aan timemanagement? Nee, het geheim ligt niet in meer doen in minder tijd, maar minder doen in meer tijd. Concentreer je op kwaliteit. Kwaliteit is eenmalig energie in je werk of passie steken. Een eenmalige investering waar je niet meer over in hoeft te zitten als het klaar is. Zo creer je rust en ruimte voor je volgende project. Er blijft ook tijd over om te lanterfanten, waardoor je op nog slimmere oplossingen komt enz enz.
 
Bedenk wel, om kwaliteit te brengen moet je eerst de tijd durven nemen om kwaliteit te leveren en te Lanterfanten.
Bron.?
 
 
 
Zwerven door en langs Noordelijke Nationale Parken.
In opdracht van 6 samenwerkende Noordelijke Nationale Parken ontwikkelt IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), in samenwerking met een groot aantal regionale partners, een nieuwe Langeafstandswandeling door Noord Nederland. De route loopt, waar mogelijk, via bestaande routes en Ecologische Verbindingszones door vier Provincies, zes Nationale Parken, twee Nationale Landschappen en twee Werelderfgoed locaties. Naamsbekendheid van de Nationale Parken, natuurbeleving, cultuurhistorie, 'duurzaam & slow toerisme' en versterking van lokaal ondernemerschap zijn de uitgangspunten van de route. De route wordt als wandelapp. voor smartphones uitgegeven en is komende zomer gereed.
Parels om van te genieten
Noord Nederland beschikt over een groot aantal natuur- en cultuurhistorische parels waaronder de Nationale Parken. Bij het grote publiek zijn deze locaties nauwelijks bekend. De nieuwe wandelroute 'neem de tijd' verbindt de pareltjes als een 'parelsnoer' aan elkaar brengt ze onder de aandacht van het publiek en stelt hen in de gelegenheid om er in alle rust van te genieten. Onderweg wordt de wandelaar genformeerd over diverse wetenswaardigheden waaronder cultuurhistorische en landschappelijke bijzonderheden en eet- en overnachtingsmogelijkheden langs de route.
Nationale Parken, Werelderfgoed en Nationale Landschappen
De wandelroute verbindt zes Nationale Parken (Schiermonnikoog, Lauwersmeer, Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Weerribben-Wieden en Alde Feanen) twee Nationale Landschappen (Middag Humsterland en Fryske Noardlike Walden) en twee Werelderfgoed locaties (Wadden en Kolonin van Weldadigheid te Veenhuizen en Frederiksoord ) aan elkaar.
Slow concept en lokaal ondernemerschap
Wandelen in harmonie met natuur & milieu en in samenwerking met de lokale bevolking. Dat is de basisgedachte achter de wandelroute 'neem de tijd'. Daarom wordt samenwerking gezocht met lokale ondernemers waaronder producenten van streekeigen producten.
Samenwerking en financiering
Het wandelrouteproject 'Neem de Tijd!' wordt mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Frysln, Provincie Groningen, Provincie Overijssel, Recreatieschap Drenthe, Nationaal Park Schiermonnikoog, Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Alde Feanen, Nationaal Park Drents-Friese Wold, Nationaal Park Dwingelderveld, Nationaal Park Weerribben-Wieden, Samenwerkingsverband Nationale Parken, IVN instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, NBTC Nederlands Bureau voor toerisme en Congressen.
 
 
 
Neem de tijd.   Koen Haegens
De moderne Nederlander slaapt steeds minder, praat sneller en loopt harder. Hij eet onder het werken en werkt terwijl hij op vakantie is. Gelukkig worden we er niet van. In plaats daarvan neemt de onvrede over het gebrek aan tijd steeds kolossalere vormen aan. Stress en burn-out gelden als nieuwe volksziekten. Kinderen gaan zelfs gebukt onder een ADHD-epidemie. Welkom in de To go-maatschappij.
In Neem de tijd gaat Koen Haegens op zoek naar de wortels van onze haast. Geen genoegen nemend met de geijkte oplossingen, onderzoekt hij wat er met onze tijd is gebeurd. Wat is het verband tussen de tijdsdiscipline van demiddeleeuwse kloosters en de 24-uurshectiek van Schiphol? Wat betekende de komst van de eerste wasmachine voor zijn grootouders op de boerderij? Hoe vrij beschikken wij in het liberale westen eigenlijk over onze tijd?
 
Het resultaat is een even origineel als verontrustend portret van het nieuwe Nederland. Met een onverwachte conclusie: we zijn van onze tijd beroofd maar het is nog niet te laat hier iets aan te doen. Door gezamenlijk de strijd aan te gaan met de klok kunnen we weer baas worden over onze eigen tijd en regisseur van ons eigen leven.
 
www.neemdetijd.nu
 
 
 
 
__________________________!