[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

_________________________!
Paradigma.
 
Het Paradigma waardoor alles anders wordt.
Stel je voor dat iemand een klein doosje uitvindt wat heel goedkoop is en overdag alle warmte en zonnestralen uit de omgeving opslurpt (als een stofzuiger) en dit omzet in energie. Later als je weer energie nodig hebt kun je de energie weer aftappen. Het klinkt als een sprookje, maar om alle ogenschijnlijk wilde ideeŽn werd in eerste instantie smakelijk gelachen. Probeer je voor te stellen welke invloed een dergelijk doosje zou hebben op de gehele wereld.
 
Wat is een Paradigma en wat voorbeelden.
Een paradigma is een patroon van aannames, denken en handelen. Op basis van onze Paradigma's blijven we meestal doorborduren op bestaande patronen.(meer van ongeveer hetzelfde).
Oud Paradigma: Vroeger dacht men dat ziektes voortkwamen uit bloed en dat je door bloed af te tappen(aderlaten) beter kon worden.Later ontdekte men  dat BacteriŽn vaak de oorzaak waren.
Modern Paradigma. Als je je je  maar maximaal inzet (erg druk bent) en veel acties onderneemt  (bellen, mailen,sms en, sociaal media enz ) dan komt het succes/vernieuwing  als vanzelf.
 
Welke vier ingrediŽnten helpen om een nieuw paradigma te ontdekken.
1-Serendipiteit: Het onverwachte ontdekken en het verder uitwerken, het fenomeen
stond aan de wieg van menig geniaal idee, dit onverwachte ontdekken gebeurt bijna altijd als je niet bewust op zoek bent. Momenten van totale ontspanning en lanterfanten geven de meeste inspiratie.(De paradox van de ongezochte vondst)
 
2-Creativiteit: Creativiteit is de richting die het mogelijk maakt om unieke producten en diensten te genereren die zullen passen bij de behoeftes van de nieuwe generaties.
Uit bronnenonderzoek blijkt dat veel bekende geleerden erg goed waren in het lanterfanten en omlummelen en in deze onproductieve momenten tot originele gedachten kwamen.
 
3-Loslaten en ondeskundigheid: Als je de gebaande paden verlaat heb je de meeste kans om tot nieuwe inzichten te komen. Uit onderzoek blijkt dat vooral niet te veel nadenken tot goede besluiten leid. Onwetenden beperken zich tot de essentie en negeren details.
 
4-Rara Kwasten: De nieuwe samenleving heeft behoefte aan excentrieken en rare kwasten. Om de samenleving verder te ontwikkelen zijn mensen nodig die hun eigen gang gaan en zich weigeren te conformeren aan de regels in hun omgeving. Ze bewegen zich niet op gebaande paden. Hun omgeving denkt vaak dat er een draadje bij hun los zit.  Einstein wist al dat je met de bestaande methoden van denken niet tot nieuwe denkrichtingen kunt komen.
 
Voorbeelden.
Newton. Wie kent niet het verhaal van de vallende appel die Newton op zijn hoofd kreeg toen hij in tuin aan het Lanterfanten was en die hem er toe bracht  de wetten van de zwaartekracht te beschrijven?
 
Archimedes. Volgens de overlevering heeft Archimedes "Eureka" uitgeroepen toen hij tijdens het baden plotseling, als in een flits, inzicht kreeg in "ingedompelde lichamen", waarover hij toen zijn vermaarde Wet van Archimedes kon formuleren.
 
Einstein. Een van Einsteins grootste Aha-erlebnis kwam toen hij de werking van een  kompas zag. Als door de bliksem getroffen realiseerde hij zich hoe een onzichtbare maar reŽle kracht ons universum beÔnvloedt.
 
Tijn Touber. In zijn boek"Het geheim van genialiteit" noemt hij nog vele namen van mensen met briljante invallen. Richard Branson, Steve Jobs, Oscar Wilde,  John Lennon en nog vele anderen passeren de revu. Hij stelt vast dat briljante invallen naar boven komen borrelen in momenten van speelsheid en leegte en nooit als je er naar op zoek bent. Hij concludeert dat de meest effectieve methode om op briljante ideeŽn te komen eigenlijk heel eenvoudig is, gewoon lummelen en lanterfanten.
 
Joel a Barker geeft in zijn boek" Paradigma's mentale modellen voor de toekomst" vele voorbeelden van Paradigma verschuivingen die tot grote veranderingen hebben geleid. Vaak werd in de beginfase een totaal verkeerde inschatting gemaakt van de invloed. Toen het eerste telefonische contact mogelijk werd dachten invloedrijke mensen dat in de toekomst elke hoofdstad wel een telefoon zou gaan krijgen.
 
Lijmfabriek. Een lijmfabriek ontwikkelt enkele nieuwe lijmsoort, maar die lijmde te licht en liet gemakkelijk weer los, toen iemand er wat mee omrommelde ontstond de zgn. Geeltje.
 
Ruimtevaartballpoint. Amerika ontwikkelde enkele miljoenen kostende ballpoint voor de ruimtevaart, die onder alle omstandigheden wilde schrijven. Ze vroegen zich af hoe Rusland dat probleem van oploste, het bleek dat zij een potlood van 25 Eurocent gebruikten.
 
Eigen ervaring. Maar vaak weet u uit eigen ervaring dat de slimste ideeŽn vaak boven komen borrelen op de meest onthaaste  en onverwachte momenten  u staat onder de douche of wandelt door de bossen en plotseling dringt uw onderbewust denken in uw bewustzijn binnen  en valt het kwartje.
 
Paradigma Shift.
Dat er een Paradigma -Shift komt waardoor de gehele wereld gaat veranderen is voor mij wel duidelijk. De vraag is wanneer en hoe.
p.s. Ik wil wel zo'n klein doosje.Mocht u zelf op zoek zijn naar een nieuw paradigma, maak een wandeling en lees waarom.