[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Hippolytuskerk.
 
Midden in de bossen van Olterterp en toch vlakbij verschillende horecagelegenheden staat de Sint Hippolytuskerk van Olterterp.Aan zijn romantische ligging en fraaie interieur dankt de kerk ongetwijfeld zijn  faam als "trouwkerk" van Fryslan.Zomers zijn er vaak expositie's van beeldende kunst.De Gotische kerk heeft naast de toren en koorafsluiting trapgevels.De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de tien geboden.De familie Boelens, sinds de 18e eeuw bewoners van het nabijgelegen Slot Boellens (tegenwoordig Huize Olterterp,hoofdkantoor van It Fryske Gea) schonk in 1744  5oo gulden voor de bouw van de toren, waaraan een gedenksteen boven de ingang herinnert.
De kerk is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
Trapgevel
 
gedenksteen boven ingang
_________________________!