[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Regentmeester
 
Regentmeester
Een mooi woord samengesteld uit Regent en Rentmeester.
Regent: Bestuurder.
Rentmeester: Je voert het beheer.
 
Regentmeester: Je hebt de regie en voert het beheer.
Meesterschap: Het goed kennen of kunnen van iets.
 
Regentmeesterschap: Je hebt de regie en voert het beheeren alles is in controle. Eigenlijk zijn we allemaal Regentmeester over onze tijd, talenten en middelen en dus verantwoordelijk voor ons eigen leven.
 
Wilt u over meer tijd kunnen beschikken om deze verantwoordelijke rol
doelmatiger uit te kunnen voeren, ga slimmer werken. pareto
 
 
 
        Regentmeester.
 
 
_______________________!