[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

DE NOTARISKOEPEL.
Achter het huis nr. 84-86  in de Hoofdstraat te Beetsterzwaag staat een stenen prieel, of theekoepel, die de Notariskoepel wordt genoemd.
Het huis nr. 84-86  wordt het Andreaehűs genoemd, naar de stichter van dit huis, Arnold Andreae. Hij was notaris in Beetsterzwaag en gehuwd met Geeske Fockema. Zij kregen een zoon en een dochter, Sybrandus Johannes Andreae, geboren 4 juni 1844 te Beetsterzwaag en nog een dochter Catharina.
Arnold Andreae overleed op 4 juni 1873 en Geeske op 21 maart 1879. Na het overlijden van het echtpaar Andreae werd het huis verhuurd. Sybrandus was hoogleraar in Leiden en verbleef in de zomervakanties graag te Beetsterzwaag, waar hij logeerde in Hotel De Herder. Als geleerde ontbrak hem in deze vakantietijd echter aan een plaats om te kunnen studeren. Hij vatte daarom het plan op om in de tuin van zijn ouderlijk huis, dat zijn eigendom was, een huisje te bouwen, waar hij ongestoord kon studeren. De plaatselijke architect, Luitje de Goed, kreeg de opdracht om een tuinhuis te ontwerpen. Het werd gebouwd in 1902. Het is vrij groot. De plattegrond heeft de vorm van een gelijkzijdige achthoek en heeft een buitenwerkse maat van 6.50 meter. Het is van metselwerk opgebouwd. Waarbij de hoeken door brede pilasters worden geaccentueerd. Het met geglazuurde pannen belegde dak heeft een groot overstek, dat op de hoeken wordt ondersteund door geprofileerde consoles. De vensters hebben een 18de eeuwse roedenverdeling en ook de deuren hebben een 18de eeuwse vormgeving. De architect had eerder bij het "Witte Huis" te Olterterp een tuinkamer gerealiseerd met ongeveer dezelfde kenmerken als dit tuinhuis.
In 1862 heeft Sybrandus Andreae de naam van zijn moeder, Fockema, aan zijn eigen naam toegevoegd. Vanaf dat moment heette hij Sybrandus Johannes Fockema Andreae. Wanneer dit tuinhuis de naam Notariskoepel heeft ontvangen, is niet bekend. Wellicht heeft de stichter zijn vader Arnold Andreae willen eren met deze naam en hem zelf zo genoemd.
Door aankoop door de familie Lycklama Ó Nijeholt is de tuin van het Andreaehűs bij de achtertuin van het Lycklamahűs getrokken. Het maakt daar nog steeds deel van uit.
Beide huizen, het Lycklamahűs en het Andreaehűs maken deel uit van het gemeentehuis van Opsterland.
Lit. : Tuinhuizen in Friesland, door R.J. Wielinga; pag 65.
 
Notariskoepel(voor restauratie)
 
_________________________!