[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Discipline om te Lanterfanten volgens Benedictijns Tijdmanagement.
 
Verlang je naar: Nooit meer druk, een agenda die past, het stille oog zijn in een storm van allerlei dingen die moeten en kunnen?
Energiek, krachtig en aandachtig in het leven staan en bergen kunnen verzetten?
Het betreft een houvast dat geschreven is in de zesde eeuw door Benedictus voor zijn kloosterordes. Deze Levensregel voor Beginners geeft hele praktische aanwijzingen over hoe om te gaan met je tijd, de dingen die je doet met aandacht te doen, trouw te zijn en blijven aan de omgeving waaraan je je verbonden hebt (gezin, werk) (stabilitas), dagelijks bezig te zijn met jezelf te ontwikkelen (conversatio morum) en gehoor geven aan wat zich voordoet, aan wat een situatie of mensen van je vragen (obedientia).
 
Het gaat om het ontwikkelen van een positieve zachte discipline waarmee je jezelf voedt in plaats van een harde discipline, waarmee je jezelf uitput.
Wanneer je voldoende discipline hebt ontwikkeld om je aan de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt te houden, krijg je ook ruimte om te lanterfanten.
 
Immers: Je bent betrouwbaar voor jezelf, doet wat je je voornam om te doen en bent echt vrij als je vrij bent, omdat je geen dingen uitgesteld en voor je uit geschoven hebt.
Er zit nooit iets “op je nek” zacht te prevelen wat je “eigenlijk allemaal ook nog zou moeten doen.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwijzingen volgens Benedictijns tijdmanagement
 
Benedictijns leven is leven uit één stuk. Het is letterlijk éénvoudig. Dat is echter moeilijk en makkelijk tegelijk; moeilijk omdat het aandacht en volhouden vraagt en gemakkelijk omdat we er altijd en overal mee kunnen beginnen met kleine stappen.
 
Benedictijns leven en dus ook werken houdt in direct gehoor geven aan wat je te doen staat, dat de volle aandacht geven, die aandacht rustig en waardig laten zijn en je in feite niet bekommeren over het afkrijgen van de bezigheid. Als de klok aangeeft dat de tijd om is, richt je je met dezelfde houding op de volgende bezigheid.
 
De Kunst van het beginnen: De klok geeft aan wanneer met iets begonnen wordt en wanneer er gestopt wordt.
Benedictus benadrukt regelmatig meteen in het diepe te stappen als het signaal gegeven is. Dus een zo kort mogelijke tijd te laten bestaan tussen appél (de tijd die je met jezelf hebt afgesproken om te beginnen) en respons (beginnen).
Ook Benedictus was zich bewust van het feit dat goede voornemens in kleine stappen ingeoefend moeten worden.
 
De kunst van het ophouden: Benedictijns ophouden: als de tijd die je jezelf ervoor gegeven hebt voorbij is ook daadwerkelijk stoppen, morgen is er weer een dag.
Ook als het goed gaat moet je weten te stoppen juist als je denkt nog lang door te kunnen gaan.
In psychologische zin stoppen is zomogelijk nog moeilijker dan beginnen; ook al is bv. een bijeenkomst voorbij, je blijft bezig met wat er zich afspeelde.
Benedictus zegt: je gaat dan voorbij aan het nu en je concentreren op het nu kan je juist een verfrist hoofd opleveren. Na een activiteit, vergadering o.i.d. moet je als het ware een deur dicht doen.
De belangrijkste reden om op te houden is om het andere met de juiste houding te beginnen.
De kunst van het beginnen en de kunst van het ophouden veronderstellen elkaar!
 
De kunst van de ontspannen waardigheid tussen beginnen en ophouden:    Benedictijns werken houdt allereerst in dat de aandacht wordt afgewend van het verleden en van de toekomst; je richt je op wat er nu gedaan moet worden.
Het blikveld van de aandacht heeft zichzelf begrensd tot het stukje tijd tussen beginnen en ophouden. Dit werkt kwaliteitsverhogend. De tijd bindt de wereld van de geest aan de wereld van de vorm.
Energie wordt gericht op het werk zelf en niet zozeer op het afhebben ervan.
Je werktempo zal hierdoor kalmer worden, het één na het ander, maar je werkt wel gestaag en zorgvuldig door.
 
 
Ritme aanbrengen: Het kan helpen je dag in te delen op zo'n manier dat je toekomt aan inspanning en ontspanning in een voor jou goede balans.
Bewust de dag beginnen beëindigen geeft je een andere verhouding tot die dag; je creëert momenten van innerlijke stilte.
Het indelen van de dag op jouw bio-ritme: dus bv. wanneer je een ochtendmens bent concentratie vragende zaken in de ochtend plannen en 'lichtere' zaken in de middag.
Benedictijns is; flexibel omgaan met je (dag) orde, anders zet je jezelf weer onder druk.
 
Marjolein Hamer