[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

De Dorpskerk.
 
De bouw van deze kerk werd in 1803 voor de helft betaald door Grietman Rynhard van Lynden. De andere helft betaalde benedictus Tinco en Hyma van Teyens. Veel van de familie van Teyens en van Lynden liggen hier begraven.
Op de windvaan van de kerk prijken de wapens van Lynden Aebinga van Harinxma en van Teyens
 
Stiltecentrum Dorpskerk. St. Martenskerk
Vrijdags van 14.00 tot 19.00 uur.
Detail hek om graf
Disce Mori (leer te sterven).
Nederlands Hervormde Kerk.
_________________________!