[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

_________________________!
 
Schaarste van aandacht.
Het schaarste product van tegenwoordig is oprechte aandacht, aandacht die je het gevoel geeft dat je serieus wordt genomen. Wat je vaak ziet als twee personen een gesprek voeren is dat degene die "luistert" vaak meer aandacht heeft voor wat hij zelf wil gaan zeggen dan aandacht voor wat de spreker op dat moment zegt. Meestal is er dan ook geen rechtstreeks oogcontact maar kijkt de "luisteraar" eigenlijk in zijn gedachten, zoekend naar zijn volgende opmerking.
 
Aandacht ontvangen.
We beschikken tegenwoordig over een rijkdom aan informatie maar tegelijkertijd komt iedereen oprechte aandacht tekort. We willen ons allemaal belangrijk genoeg voelen om aandacht aan te schenken, dat we er toe doen. In wezen is het ontvangen van oprechte aandacht een vorm van waardering wat elk mens op zijn tijd nodig heeft.
 
Aandacht geven.
In principe begint het geven van echte aandacht met het maken van oogcontact en het luisteren naar de ander. Als je van elk gesprek een ontmoeting maakt en doorvraagt blijf je niet steken in oppervlakkigheid en ontstaat diepgang in het gesprek, vaak krijg je daardoor informatie die je kan helpen de (Klant) relatie te versterken.
 
Betrokkenheid.
Door aandachtig de tijd te nemen om onderlinge betrokkenheid op te bouwen bind je relaties aan je voor de langere termijn.
 
Aandacht trekken.
Als  aandacht  geven en betrokkenheid scheppen je intrinsiek motiveert kun je er je core business van maken en is personel branding een moderne methode hiervoor aandacht te trekken. > website
Alles wat je aandacht geeft groeit.  Aristoteles (384 v.C - 322 v.C.)