[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

OVERNACHTEN

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

LANTERFANTENLEZEN

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Eysingahuis.
 
Dit pand ontleent zijn naam aan Beppe Eysi dochter van Rijnhard van Lynden.
 
Eind 17e eeuw bewoond door grootgrondbeziter Ayso van Hemminga getrouwd met een Van Boelens.
In de 18e eeuw woonde zijn kleinzoon Ayso van Boelens hier en later woonde Beppe Eysinga hier tot haar dood in 1850.
 
Verbouwd in 1870.
website Ysingahuis Ysingahuis
 
 
 
_________________________!