[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Bossen Beetsterzwaag omzagen.?2009.
____________________________________________________
____________________________________________________
 
 
 
Op 14 februari 2012 organiseert de Vereniging de Opsterlandse Groene Parels de 6e voorlichtingsavond van de boseigenaren van Beetsterzwaag en omgeving.
 
Centraal staat de zojuist opgestelde ontwikkelingsvisie voor het landgoederenlandschap van Beetsterzwaag & Olterterp. Belangstellenden die geÔnteresseerd zijn in deze visie voor de landgoederen van Beetsterzwaag en Olterterp zijn 's avonds welkom in de Buorskip in Beetsterzwaag. De bijeenkomst start om 19.30 uur, ontvangst met koffie vanaf 19.00 uur.
 
In opdracht van vereniging de Opsterlandse Groene Parels heeft Buro Strootman Landschapsarchitecten het afgelopen half jaar een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het landgoederenlandschap van Beetsterzwaag en Olterterp. De visie is uitgewerkt en via deze voorlichtingsavond willen wij u hiervan graag op de hoogte brengen. Op de avond zal een presentatie gegeven worden door landschapsarchitect Berno Strootman, daarbij zullen de volgende punten aan de orde komen:
"        De ontginningsgeschiedenis van het landgoederenlandschap;
"        De belangrijkste ruimtelijke structuren van het landgoederenlandschap;
"        Welke delen van het landschap zouden behouden moeten blijven, of hersteld kunnen worden, om de identiteit van het landgoederenlandschap in stand te houden;
"        Wie dragen de kosten van het in stand houden van het landgoederenlandschap en wie profiteert van het landgoederenlandschap? Hoe brengen we de kosten en de baten van het landgoederenlandschap beter in balans?
 
Dit project is tot stand gekomen door een financiŽle bijdrage van: Provincie Frysl‚n, Stimuleringsfonds voor Architectuur regeling Belvedere, Gemeente Opsterland, Amvest, Vereniging It Fryske Gea, de Golf- en Countryclub Lauswolt en de Cornelia-Stichting.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Bossen Beetsterzwaag.
2008
2e informatieavond over de toekomst
van de bossen rond Beetsterzwaag en Lippenhuizen
 
Op 2 december organiseren de gezamenlijke eigenaren van de natuurgebieden rond Beetsterzwaag de tweede voorlichtingsavond over de toekomst van het landschap rond Beetsterzwaag en Lippenhuizen. Centraal staat het Toekomstplan "Groene parels aan een blauw snoer". Belangstellenden die geÔnteresseerd zijn in de visie van de eigenaren op onder andere het mede gebruik van het publiek van hun natuurgebieden en graag hierover willen mee discussiŽren zijn 's avonds welkom in de Buorskip in Beetsterzwaag. De bijeenkomst start om 19.30 uur.
 
In het voorjaar van 2008 hebben de eigenaren in de Buorskip een eerste bijeenkomst georganiseerd. Hiervoor was toen grote publieke belangstelling. Die avond is vooral ingegaan op van wie de natuurgebieden eigenlijk zijn en wat het gebied zo bijzonder maakt. Toen is aangekondigd dat er gewerkt werd aan een gemeenschappelijk plan en dat daarover later meer informatie zou volgen. Inmiddels is het zo ver: het Toekomstplan is klaar.
 
In het Toekomstplan staat beschreven hoe in de ogen van de eigenaren het mooie en unieke landschap rondom Beetsterzwaag het best behouden en hersteld kan worden. Het realiseren hiervan vraagt de komende jaren een flinke investering. Dat betekent dat er, als het aan de eigenaren ligt, volop werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.  Deze werkzaamheden zijn vaak zichtbaar en kunnen ingrijpend zijn. En het plan kan alleen uitgevoerd worden met steun van de gemeente en de bewoners. Maar voorop staan het behoud en herstel van het landschap.
 
Enkele punten die alle liefhebbers van het bos zullen interesseren en die op 2 december aan de orde komen zijn:
-        Moeten de natuurterreinen worden afgesloten voor het publiek?
-        Mogen er nog wel honden in de bossen komen?
-        Hoe moeten we omgaan met de mountainbikers?
-        Ook in de bossen worden de bomen (te) dik?
-        Landbouw en natuur: gaat dat wel samen?
-        Zijn de lanen in de bossen verleden tijd?
-        De bossen zijn voor ons dorp toch alleen maar een decor?
 
Einde persbericht
 
Informatie
Y. IJzerman
Staatsbosbeheer Friesland
  06-53766999