[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Culturele Hoofdstraat van Europa.
 
1-Beetsterzwaag moet bruisen.(nov 2017).
2-Wandelen door en rond de Culturele Hoofdstraat 
   
 
_________________________!
 
 
 
 
1-Beetsterzwaag moet bruisen in 2018.(nov2017)
 
Wil Beetsterzwaag volgend jaar tijdens LF2018 meeprofiteren van het cultuurtoerisme, dan moeten er voor de toerist hapklare brokken beschikbaar zijn. Zodat ze zich een dag of een weekend kunnen vermaken. Dat vraagt om arrangementen; ondernemers gaan ermee aan de slag.
Heel 2018 staat Beetsterzwaag bol van de activiteiten. Ondernemers uit het dorp waren stil van de plannen die Lieuwe Krol en Martijn Beekhuizen maandagavond presenteerden. Heel Friesland kent 800 Mienskipsprojecten. In Opsterland zijn het er 40, waarvan Beetsterzwaag de helft voor haar rekening neemt. De centrale LF2018-organisatie steekt miljoenen euro’s in Frieslandpromotie. Krol: “Daar moeten wij in Beetsterzwaag ons graantje van meepikken. En dat lukt alleen wanneer we samenwerken.” De activiteiten in Beetsterzwaag worden allemaal onder de vlag Culturele Hoofdstraat georganiseerd. Het zijn bekende evenementen zoals het Kunstweekend, de klassieke concerten van Cultbee, het zomerconcert van NNO en Bourgondisch Beetsterzwaag. Maar er zijn ook tal van nieuwe initiatieven zoals het Jan Lomanjaar, de Tocht en een Filmhuis. De expositie rond Tinco Lycklama ŕ Nijeholt en de Triënnale van Kunsthuis SYB moeten de grote nationale en internationale publiekstrekkers worden. Een heel interessant kleiner project is Literaire Snacks: literaire lezingen in de snackbar tussen het frikandellenbakken door.
 
Totaalpakket
Die activiteiten alleen zijn niet genoeg om de mensen naar Beetsterzwaag te trekken, zo kregen de ondernemers te horen. Beekhuizen: “Wanneer mensen anderhalf uur of langer rijden voor een bezoek aan Beetsterzwaag zoekt de toerist een totaalpakket voor een dagdeel, dag of weekend.” De ondernemers kruipen daarom binnenkort in kleinere groepjes bij elkaar in zogenaamde arrangementenateliers. Om samen hapklare brokken te ontwerpen. Marketeer Jan Coehoorn: “Als we als individuen gaan opereren dan gaat de vuurpijl straks als een nachtkaars uit. We hebben elkaar nodig.”
 
Ook na 2018.
Culturele Hoofdstraat moet ook meer zijn dan een verzameling activiteiten in 2018. Als het aan Krol en Beekhuizen ligt, komt er een infrastructuur waarmee Beetsterzwaag en directe omgeving ook na 2018 verder vooruit kan. Meer bezoekers in Beetsterzwaag moet leiden tot betere culturele profilering, duurzame versterking van de economische structuur, professionele organisatiekracht en versterking van de gemeenschapszin. “Samen gaan we een grotere taart bakken, dan wordt ieders eigen taartpunt ook vanzelf groter.” Onderdeel van het plan is om volgend jaar alle leegstand in de Hoofdstraat aan te pakken. Met tijdelijke pop-upstores, aangeklede etalages en mogelijk een ambassade LF2018. Zuidoost-Fryslân heeft nog niet zo’n breed informatiepunt, Beetsterzwaag is inmiddels kandidaat.
Bron: sa24.nl
 
2-Wandelen door en rondom de Culturele Hoofdstraat.
Beetsterzwaag heeft de Culturele Hoofdstraat van Europa. Met heel veel evenementen op bijzondere locaties. Maak een waneling door en rondom deze Hoofdstraat.naar de wandeling.