[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

De ballade van Bezit.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Van heilige naar zakenman zonder je dromen te verliezen.Een strijder van het licht, staat het zichzelf toe om zijn leven iedere dag anders te leven. Hij is niet bang te huilen om oude wonden, of te juichen om nieuwe ontdekkingen.
Wanneer hij voelt dat het zo ver is, laat hij alles in de steek en stort zich in het avontuur waarnaar hij zoheeft uitgezien. Wanneer hij voelt dat hij de grenzen van zijn krachten heeft bereikt, verlaat hij het slagveld.
En hij neemt het zichzelf dan niet kwalijk dat hij een of meer rare dingen heeft gedaan.
De volgende geschiedenis illustreert wat ik zeggen wil.Een man die naar heiligheid streefde, besloot om, met als enige bagage de kleren die hij aanhad, een hoge berg te beklimmen en daar de rest van zijn leven te mediteren. Al snel begreep hij dat één stel
kleren niet genoeg was, omdat ze binnen een mum van tijd vuil waren. Hij daalde de berg af, ging naarhet dichtstbijzijnde dorp en vroeg daar om kleren. Omdat ze wisten dat hij een man was die naar heiligheid streefde, gaven ze hem een nieuwe broek
en een hemd.
 
De man bedankte en klom weer naar boven, naar de tempel die hij er bouwde. De nachten bracht hij door met het metselen van de muren, overdag mediteerde hij. Hij leefde van de vruchten van de bomen en van het water uit een nabije bron.
Een maand later ontdekte hij dat er telkens een muis knaagde aan zijn kleren wanneer hij die te drogen had gelegd.
Omdat hij zich volledig op zijn spirituele plicht wilde concentreren, daalde hij opnieuw af naar het dorp en vroeg of ze misschien een kat voor hem hadden. De dorpelingen, vol respect voor zijn streven, kwamen aan zijn verzoek tegemoet.
Zeven dagen later stierf de kat bijna aan ondervoeding, want de muizen waren op en vruchten at het beestje niet. De man ging opnieuw naar het dorp en vroeg om melk. Ze hielpen hem nog een keer, omdat ze wisten dat de melk niet voor hemzelf
was; hij hield zich immers in leven door alleen maar dingen te eten die de natuur ter plekke hem schonk.
De kat had de melk snel op, waarop de man in het dorp ging vragen of ze hem misschien een koe wilden lenen.
Doordat de koe meer dan voldoende melk gaf, dronk hij wat overbleef op om het niet weg te hoeven gooien.
Omdat hij gezonde berglucht inademde, fruit at, melk dronk, mediteerde en aan gymnastiek deed, veranderde hij in korte tijd in een zeer aantrekkelijkeman.
Een mooi meisje dat de berg opgeklommen was om een lam te zoeken, werd verliefd op hem en hield hem voor dat hij een echtgenote nodig had om het huishouden te doen, zodat hij intussen in alle rust kon mediteren.
De man vastte drie dagen om te kunnen nadenken over wat het beste besluit zou zijn. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat
het huwelijk een hemelse zegen is en hij nam haar aanzoek aan. Drie jaar later was de man getrouwd, had hij twee kinderen, drie koeien, een boomgaard met fruitbomen en leidde hij een meditatiecentrum dat een enorme wachtlijst had van mensen die de
miraculeuze 'tempel van de eeuwige jeugd' wilden komen ervaren.
Als iemand hem vroeg hoe dit alles was begonnen, vertelde hij: 'Toen ik hier kwam, had ik alleen de kleren bij me die ik droeg. Een paar weken later begon een muis aan een van mijn kledingstukken te knagen, en…' Maar niemand interesseerde zich werkelijk voor.
het eind van het verhaal; ze waren ervan overtuigd dat ze te doen hadden met een schrandere zakenman, die een legende verzon om de prijs voor een verblijf in de tempel nog verder te kunnen opschroeven.
Maar als een echte strijder van het licht interesseerde het hem niet wat de anderen dachten; hij was gelukkig, want hij had zijn dromen kunnen realiseren.
 
Paulo Coelho is de Braziliaanse auteur van vele populaire boeken,