[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Leren luisteren naar je lichaam.
Door te leren luisteren naar de signalen van je lichaam kom je (weer) in contact met je werkelijke gevoelens en emoties, zoals verdriet, blijdschap, angst en boosheid.
 
Haptotherapie / haptonomie
In de haptotherapie / haptonomie leer je je gevoelens te plaatsen: wat vertellen ze over jou en hoe kun je er mee leren omgaan. Ook leer je weer je gevoel te gebruiken in het dagelijkse leven en dan met name als richtingaanwijzer voor de keuzes die maakt.
 
Sportmassage
Een mooie definitie van sportmassage is:
Het toepassen van een aantal handgrepen op een ontbloot lichaamsdeel van een gezonde sporter, met als doel de lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van zijn/haar sportbeoefening weg te nemen. 
 
 
Praktijk Omtinken
Jeltsje de Jong
Boslaan 71
9244 EJ
Beetsterzwaag
06 13040557
Jeltsjedejong@omtinken.nl 
Registratie.
 
Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) : 580A
AGB-zorgverlenerscode Haptotherapie  : 90.038883
AGB-praktijkcode Haptotherapie  : 90(0)17386
BIG-nummer  : 29017736030
Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) : 431097
Kamer van Koophandel  : 01163558
 
 
 
_______________________!