[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Harinxmastate.
 
De komst van Rijnhard, baron van Lynden uit Utrecht en zijn huwelijk in 1778 met Ypkjen Hillegonda Van Boelens heeft betekenis gehad voor Beetsterzwaag. Het was het begin van de adel in Beetsterzwaag.  
Uit dit huwelijk kwam voort Frans Godard van Lynden ( grootvader van Cornelia) die Lyndenstein liet bouwen.
Zijn zus Eritia Ena Romelia trouwde met jonkheer Binnert Philippe van Eysinga. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort. De oudste, jonkvrouwe Clara Feyoena trouwde met Maurits Pico Diederik van Harinxma thoe Slooten.
Dit echtpaar woonde in Drachten.
 
Clara, die zenuwachtig van aard was, ergerde zich aan het urenlang klokluiden door jongeren. Haar man maakte er een aan eind aan door de touwen van de klokken te halen. Dit was aanleiding tot een opstootje bij de woning van de Harinxma's.
Maurits stond met z'n jachtgeweer voor het raam om de met knuppels bewapende jongeren te weren. Soldaten moesten eraan te pas komen om de rust te doen weerkeren ( Klokoproer).
Maurits nam daarop ontslag als grietman en besloot het huis af te breken en te vervoeren naar Beetsterzwaag. Alle bouwmaterialen werden op karren geladen en het huis werd, zij het iets kleiner, (2 m.smaller) in Beetsterzwaag herbouwd in 1843.
Het huis is in 1928 tot landhuis in Engelse stijl verbouwd.
Inwendig werd een grote hal met een monumentale trap gecreŽerd. Het huis is, zij het niet altijd als permanente woning, bewoond gebleven tot de dag van vandaag door nazaten van de familie Van Harinxma.
 
Bijzonder is de portrettengalerij in de hal, bestaande uit een vijftigtal geschilderde familieportretten,  waaronder het oudste in Friesland bekende portret, uit het jaar 1477.
De huidige bewoners heten graaf (Freddy) de Marchant et d'Assembourg ( geb. 1934) en  Kyra Livia, barones van Harinxma thoe Slooten (geb.1938)
 
 
Tuinmanswoning Harinxmastate.
_________________________!