[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Teltsjes(verhalen).
 
Ons  onderbewuste brein is gevoelig voor verhalen.Overal op deze aardbol waar mensen samenzijn, ontstaan verhalen in allerlei vormen, (legendes, sagen, sprookjes, metavoren teltsjes enz).
Deze verhalen zijn de aanjagers van creatieve gedachten.
 
1-De hebzuchtige hond.
 
Ergens in de vorige eeuw woonde een hond aan het Kerkepad in Beetsterzwaag, hij stroopte de omgeving af of daar ook iets van zijn gading te vinden was, want hij had honger. Toen hij bij bakker Klaver langs kwam gooide die net een homp oud brood weg. Hij greep het en ging huiswaarts.
 
Maar het kerkepad naar huis ging over planken die over de sloten lagen.Toen hij midden op een plank was, keek hij onder zich in het spiegelgladde water. Daar was ook een hond! En die had een homp brood in zijn bek! Door de weerkaatsing leek die homp hem groter dan zijn eigen stuk. Door hebzucht gedreven wilde hij boven op die hond springen  om hem de grote homp af te pakken. Hij opende zijn bek en sprong!
 
Maar plotsklaps was er geen hond en geen homp brood. Het water was zo koud dat hij zich  tegen de hoge walkant op werkte om zijn vacht leeg te schudden. Vanaf de kant zag hij zijn homp  brood verder drijven in het koude water, mismoedig zonder homp brood en verkleumd ging hij naar huis.
 
Index
1-De hebzuchtige hond.
2-Binnenkort meer verhalen.
3-
________________________!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB